Udostępnianie gminnych obiektów sportowych zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość

 Dotyczy następujących obiektów:

 • boisko piłkarskie na obiekcie Centrum Kultury Sołectwa Lipsko obok kościoła parafialnego,
 • „Moje Boisko ORLIK 2012” w Żdanowie,

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, (DZ. U.z dnia 6 maja 2021 r. Poz. 861 z póź. zm.) postanawia się co następuje:

 1. Od dnia 15 maja 2021 roku a terenie obiektów możliwa jest organizacja współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych:
 • dla sportu zawodowego i zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, dla dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez polski związek sportowy, oraz uprawianie sportu i prowadzenie zajęć bez limitu osób.
 • udostępnienie max. 25% miejsc siedzących dla publiczności a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;

Uwaga! Osoby uczestniczące muszą posiadać dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe, międzynarodową federację sportową uznaną przez MKOl albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

 1. Sędziowie, trenerzy oraz osoby wymienione w pkt. 2 nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki podczas współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych.
 2. Obowiązki zarządcy obiektu lub organizatora wydarzenia sportowego, lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):
  1. weryfikacja osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  2. dezynfekcja szatni i węzłów sanitarnych,
  3. zapewnienie osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego, lub sprzętu sportowego, środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  4. dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  5. zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego, lub sprzętu sportowego, lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy tymi osobami.
 3. Obowiązki uczestników: osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem / Administrator obiektu

TELEFONY ALARMOWE: tel. kom. 112; Pogotowie Ratunkowe 999; Straż Pożarna 998; Policja 997.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE OBIEKTU SPORTOWEGO

 


 

Godziny Otwarcia Kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Żdanowie
od 1 marca do 30 listopada 2021 r.

a) w dniach od poniedziałku do piątku – w godzinach 8:00 – 16:00:
pierwszeństwo korzystania z boisk mają uczniowie Szkoły Podstawowej w Żdanowie  oraz innych szkół z terenu Gminy Zamość, po wcześniejszej rezerwacji;
b) w miesiącach wrzesień – listopad w dniach od poniedziałku do piątku – w godzinach 16:00 – 22:00,
w soboty i niedziele – w godzinach 14:00 do 21:00:
c) w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) w dniach:
• od poniedziałku do piątku – w godzinach 15:00 – 22:00,
• w soboty i niedziele – w godzinach 14:00  – 21:00.
obiekt dostępny dla wszystkich, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup zorganizowanych w organizacjach szkolnych, pozaszkolnych, zespołach i klubach sportowych z terenu Gminy Zamość, po wcześniejszej rezerwacji;

W roku 2021 ORLIK będzie nieczynny w dniach: 4-5 kwietnia i 1 listopada.

Harmonogram w punkcie a) ustala dyrekcja Szkoły Podstawowej w Żdanowie, w punkcie b) koordynuje pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, tel. 797384702, oraz opiekunowie obiektu. Korzystanie z kompleksu poza terminami otwarcia tylko za zgodą pracownika Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, zarządzającego obiektem, po wcześniejszym uzgodnieniu.

UWAGA! Zasady korzystania z infrastruktury w okresie trwania stanu epidemii:
• zachowanie dystansu społecznego,
• obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
• ograniczona liczba osób,
• weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
• brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
• dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
• obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
• korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

 


 

Harmonogram zajęć na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012” w Żdanowie od dnia 21.05.2021

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

14.00-14.45

Suchowiczteam

15.00-15.45

Suchowiczteam

16.00-16.45

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

Suchowiczteam

17.00-17.45

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

18.00-18.45

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

19.00-20.00

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

20.00-20.45

PKS Metanoja

20.45 -21.45

PKS Metanoja

 


 

Harmonogram korzystania z obiektu sportowego w Lipsku /Gmina Zamość/
(obok kościoła parafialnego)

Harmonogram korzystania z obiektu sportowego w Lipsku /Gmina Zamość/ (obok kościoła parafialnego) w okresie od dnia 1.09.2021 r. do 18.11.2021

poniedziałki:
– w godz. 16.
3020.30 – STS Gryf Gmina Zamość
wtorki:
– w godz. 16.
3020.30 – STS Gryf Gmina Zamość, w godz. 17.40 – 19.00 0 KS Agros Zamość

środy: – w godz. 16.30 – 20.30 – STS Gryf Gmina Zamość
czwartki:
– w godz. 16.
3020.30 – STS Gryf Gmina Zamość, w godz. 17.40 – 19.00 0 KS Agros Zamość


Prowadzenie zajęć na obiekcie jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu do Administratora zgodnie z Regulaminem Obiektu.

Administrator Obiektu

Skip to content