Otwarcie Centrum Kultury Dawnej z Jubileuszem Koła Gospodyń

Otwarcie Centrum Kultury Dawnej z Jubileuszem Koła Gospodyń

Otwarcie nowych obiektów Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem w Gminie Zamość połączono z obchodami Jubileuszu 20-lecia wysockiego Koła Gospodyń Wiejskich, które już od 16 lat gromadzą stare przedmioty, stanowiące obecnie ekspozycję łącznie trzech obiektów, w tym nowej stodoły, kuźni oraz 10-letniej już Regionalnej Izby Pamięci. Dwa nowe budynki powstały dzięki skutecznemu pozyskaniu środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Połączone uroczystości odbyły się w pierwszą niedzielę października.

W dniu 03.10.2021 r. odbyło się Sołeckie Spotkanie Pokoleń w Wysokiem – szczególna inicjatywa, w trakcie której świętowano Jubileusz 20-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem oraz otwarcie Centrum Kultury Dawnej.
Zaproszonych gości powitała Przewodnicząca KGW Wysokie, Wanda Szpuga, która rozpoczęła uroczystości od uczczenia jubileuszu Koła, przedstawiając po krótce jego ponad 20-letnią historię. Członkinie Koła, te byłe i teraźniejsze, w podziękowaniu za wieloletnią pracę otrzymały m.in. wiele gorących życzeń. Jako pierwszy złożył je Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, dziękując Jubilatkom za trud oraz zaangażowanie w wieloletnie działania na rzecz lokalnej społeczności oraz promowanie Gminy Zamość. Następnie do życzeń dołączyli się zebrani goście. Panie z Koła mogą pochwalić się starannie i estetycznie prowadzonymi kronikami, które dostępne były dla każdego podczas wydarzenia. Dodatkowo wybrane karty z kronik wyświetlano za pomocą nośnika multimedialnego. Po uhonorowaniu Jubilatek odbyła się prezentacja talentów wychowanków Szkoły Podstawowej w Wysokiem, którzy przedstawili ciekawy występ wokalno-literacki pod kierunkiem Dyrektora szkoły.
Potem przyszedł czas na otwarcie Centrum Kultury Dawnej. Podczas okolicznościowych przemówień jako pierwsza głos zabrała kustosz społeczna Regionalnej Izby Pamięci oraz Centrum Kultury Dawnej, Henryka Sobczuk. Pani Henryka przybliżyła zebranym funkcję, jaką spełniają nowo otwarte budynki. Początki powstawania obiektów omówił Wójt Gminy na podstawie krótkiej prezentacji multimedialnej.
Warto nadmienić, że inicjatywa powstania CKD ma swój początek w kwietniu 2019 r., kiedy w ramach konkursu, ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze”, Gmina Zamość złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie”. Projekt oceniono pozytywnie i otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt zrealizowano. W skład zespołu nowych budynków, tworzących Centrum, wchodzą drewniany budynek stodoły o powierzchni 194,40 m2 oraz drewniany budynek kuźni z fragmentami ścian z cegły o powierzchni 27,90 m2. Zagospodarowanie terenu objęło monitoring, oświetlenie zewnętrzne, parking, plac z kostki brukowej, ciąg pieszo jezdny z kostki oraz miejsce na śmietnik z zadaszeniem. Wartość projektu wyniosła 883 686,07 zł, a pracami budowlanymi zajęła się firma FITNESS-BUD Jacek Pupiec z Miączyna.
Po prezentacji multimedialnej nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Symbolicznego otwarcia budynków dokonali honorowi goście oraz gospodarze miejscowości. Obiekty „Centrum Kultury Dawnej” zostały poświęcone przez ks. Proboszcza Janusza Wyłupka, który przybył wraz z ks. Wikarym Janem Radziszewskim oraz ks. Wikarym Markiem Kędzia.
W dalszej części uroczystości wystąpił gminny zespół śpiewaczo-obrzędowy „Wesołe Gosposie” z Haliną Bosiak w składzie oraz męski zespół wokalny „Chyżanie” z sąsiedniego Sołectwa Chyża. Sporą niespodziankę sprawił Jubilatkom Radny Henryk Łukaszczuk z sąsiedniego Sitańca Wolicy, który odczytał wiersz własnego autorstwa napisany z dedykacją dla Pań na okoliczność tego wyjątkowego wydarzenia.
Większa część uroczystości odbyła się wewnątrz przestronnej „stodoły”, ale na zewnątrz, przy „kuźni” przez cały czas animatorzy Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem prowadzili gry i zabawy dla młodszych uczestników. W tej Strefie Animacji sporym zainteresowaniem cieszyła się specjalna atrakcja, przygotowana w ramach promowania ekspozycji Regionalnej Izby Pamięci, tzw. „Koło fortuny – z przeszłością na okrągło”, tyle że zamiast numerków na obrotowym kole umieszczono zagadki. Za poprawną odpowiedź animatorzy wręczali drobne nagrody.
Organizatorami tego podwójnego wydarzenia w Wysokiem byli Samorząd Gminy Zamość, Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem działająca pod skrzydłami Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Wysokiego, Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem i OSP Wysokie. Warto tu też wspomnieć o zaangażowaniu wysokiej szkoły, zarówno grupy uczniów, jak i kadry pedagogicznej, a także o nakładzie pracy konserwatorskiej Mieczysława Łuszczaka, który kilka miesięcy przed otwarciem CKD szykował eksponaty na potrzeby aranżacji nowych pomieszczeń. A aranżacją wystroju, zwłaszcza „stodoły”, zajęła się fachowo specjalistka w tej dziedzinie, Maria Rzeźniak, na co dzień związana z „Galerią Szur” koło Krasnobrodu.
Nowo powstałe zabudowania w Wysokiem, znajdujące się w sąsiedztwie 10-letniego obiektu Regionalnej Izby Pamięci, tworzą unikatowe w Gminie Zamość miejsce pamięci, a eksponaty zgromadzone w tych obiektach ukazują przedmioty związane z dawnym życiem zamojskiej wsi. Odwiedzając cały kompleks i zwiedzając ekspozycję, można utrwalić wiedzę na temat zwyczajów, obrzędów, tradycji i codziennej pracy ludzi minionej epoki.

tekst: MJS (UGZ), JK (GOK)
foto: Bartłomiej Pikuziński, Agnieszka Tor (GOK), Jarosław Kalbarczyk (GOK)

Skip to content