Wieniec Lipska Polesia wyróżniony

Wieniec Lipska Polesia wyróżniony

Lubelskie Dożynki Wojewódzkie odbyły się 12.09.2021 r. na ziemi zamojskiej. Gminę Zamość reprezentowała delegacja Sołectwa Lipsko Polesie, które wcześniej (22.08.2021) zdobyło I miejsce w konkursie wieńców na dożynkach powiatowych, przez co Sołectwo zyskało prawo startu w wojewódzkim konkursie na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” w kategorii wieńców tradycyjnych. Cały Powiat Zamojski reprezentowały tylko dwa zespoły wieńcowe: z Lipska Polesia w Gminie Zamość oraz z Radecznicy. Werdykt ogłoszono w Lubyczy Królewskiej, gdzie odbyły się tegoroczne lubelskie Dożynki Wojewódzkie.

Głównym organizatorem dożynek i konkursu wieńców było Województwo Lubelskie. Oceny wieńca z Lipska Polesia dokonała mobilna komisja konkursowa, która kilka dni wcześniej (5.09.2021) przyjechała do Gminy Zamość, oceniając całą prezentację, zainscenizowaną w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem, z oprawą muzyczną gminnego zespołu „Wesołe Gosposie”. Dożynki Wojewódzkie w Lubyczy Królewskiej rozpoczęły się korowodem, w którym przeszły delegacje wszystkich powiatów Lubelszczyzny. Delegację Powiatu Zamojskiego tworzyły Gmina Zamość (z wieńcem tradycyjnym Lipska Polesia) i Gmina Radecznica (z wieńcem współczesnym).
Następnie odprawiono polową Mszę św. dziękczynną, koncelebrowaną, w której przewodniczył ks. Biskup Marian Rojek – Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Szczególną chwilą dla naszej delegacji był moment poświęcenia wieńca z Lipska Polesia, po czym ks. Biskup wymownie pokłonił się w jego stronę, wyrażając przez to głęboki szacunek dla pracy środowisk wiejskich, związanych z rolnictwem i polską tradycją ludową. Dalszą część uroczystości dożynkowych stanowiły wystąpienia zaproszonych gości, wręczenie m.in. odznak „Zasłużony dla rolnictwa” oraz występ zespołu folklorystycznego „Roztocze” z Tomaszowa Lubelskiego. Na scenie dokonano również rozstrzygnięcia konkursu powiatowego (tomaszowskiego) na wieniec dożynkowy, a także konkursu wojewódzkiego, w którym startował wieniec z Lipska Polesia. Rywalizacja była przeogromna i bardzo liczna. Werdykt, mimo że podium przypadło innym, wywołał radość. Sołectwo Lipsko Polesie otrzymało wyróżnienie i nagrodę finansową w wysokości 500 zł w kategorii wieńców tradycyjnych. Dyplom i symboliczny czek wręczył Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, a w imieniu swoim i Sołectwa Lipsko Polesie nagrody odebrał Sołtys Stanisław Czochra z małżonką Elżbietą, która rokrocznie projektuje i wkłada najwięcej własnego czasu i pracy we współtworzenie i wicie tego ludowego dzieła sztuki. Dożynkowej delegacji wieńcowej z Lipska Polesia należą się nie tylko gratulacje, ale i szczere podziękowania za piękne reprezentowanie Gminy Zamość na lubelskich Dożynkach Wojewódzkich 2021 r.

GOK: AS i JK

Skip to content