Wypoczynek z Azymutem

Wypoczynek z Azymutem

W okresie od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku ponad 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży, zrzeszona w Uczniowskim Klubie Sportowym Azymut Siedliska uczestniczyła w zajęciach szkoleniowych na terenie lasów Lipska Polesia, Wólki Wieprzeckiej i Krasnobrodu. Celem treningów było przygotowanie zawodników i zawodniczek do nowego sezonu sportowego. Każdy etap szkolenia podsumowany był organizacją Zimowych Zawodów w biegu na orientację. W trakcie treningów biegowych oraz nauki techniki posługiwania się mapą i kompasem był też czas na spacery z mapą po Roztoczańskim Parku Narodowym, jak również na zabawy na sankach w okolicznych wąwozach. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zajęciach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy posiadający licencje sportowe i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Kolejny trening zaplanowany jest na sobotę 23 stycznia br. Szczegółowe wyniki z zawodów, zdjęcia z treningów oraz informacje o działalności klubu znajdują się na stronie internetowej www.azymutsiedliska.cba.pl.

Na podstawie przesłanych informacji GOK KC

Skip to content