Zajęcia z Ratownikiem Drogowym w GOK-u

Zajęcia z Ratownikiem Drogowym w GOK-u

Podstawy udzielania pierwszej pomocy były tematem cyklu dwóch spotkań zajęciowych, które miały miejsce w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w Wysokiem. Uczestnikami zajęć byli uczniowie pobliskiej szkoły, którzy przybyli w dwóch grupach po dwie klasy pod opieką nauczycieli. Zajęcia z Ratownikiem KPP, Pawłem Gerejem, odbyły się w poniedziałek, 11 października 2021 r.

Inicjatorką zorganizowania tego typy zajęć tematycznych była Agnieszka Tor – instruktora fitness w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość. Naukę z podstaw udzielania pierwszej pomocy poprowadził Paweł Gerej – ratownik KPP (Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej) z Roztoczańskiej Grupy Ratowników Drogowych. W dwóch kolejnych spotkaniach udział wzięły dwie grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wysokiem – I grupa (klasy II i III), II grupa (klasy IV i V). Po udzielonym instruktażu teoretycznym i pokazowym, uczniowie wraz z nauczycielami ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy, zarówno na modelach, jak też na kolegach i koleżankach ochotnikach.
Roztoczańska Grupa Ratowników Drogowych tego typu pokazy i zajęcia dla uczniów przeprowadza bezpłatnie, pomimo że aktualna sytuacja zatrudnieniowa i płacowa tej grupy zawodowej w Polsce jest trudna. Jednak na każdym tego typu spotkaniu ratownicy udostępniają uczestnikom zajęć specjalne puszki na dobrowolne datki na rzecz Roztoczańskiej Grupy Ratowników Drogowych. Wszystkim uczestnikom zajęć w GOK-u życzymy, aby zdobyta wiedza z udzielania pierwszej pomocy nigdy się nie przydała. Inicjatywa zajęć spotkała się z bardzo przyjaznym odbiorem środowisk szkolnych więc Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość zapowiedział ponowienie tego typu spotkań w przyszłości.

GOK: EO i JK

Skip to content