Ale srebrne „Cantarki”

Ale srebrne „Cantarki”

Żeński Zespół Wokalny „Ale Cantare” z Płoskiego zdobył II miejsce i „Srebrny Dyplom” na bardzo prestiżowym festiwalu chóralnym „Cantantes Lublinensis” o zasięgu międzynarodowym w Lublinie. W ciągu 2 dni Jury przesłuchało aż 25 formacji wokalnych, którym udało się wcześniej zakwalifikować do konkursu. Ich kunszt muzyczny Oceniano  w jednej z 9 kategoriih: chóry dziecięce, chóry młodzieżowe (do lat 19), chóry głosów równych (powyżej lat 19 – w tej kategorii wystąpił zespół „Ale Cantare” z Gminy Zamość), chóry akademickie, chóry mieszane stowarzyszeń (domów kultury, towarzystw śpiewaczych itp.), chóry parafialne, chóry seniorów (średnia wieku 50+), zespoły wokalne oraz kategoria OPEN (chóry i zespoły wokalne).

VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej 2022 odbył się w stolicy Lubelszczyzny w dniach 18-19 listopada 2022 r. Wydarzenie zorganizował Polski Związek Chórów i Orkiestr w Lublinie. Celem festiwalu było upowszechnianie wartościowych artystycznie utworów muzyki chóralnej, prezentacja osiągnięć kompozytorów muzyki chóralnej związanej z miastem Lublin i popularyzacja ich utworów, uczczenie Roku Polskiego Romantyzmu poprzez prezentację utworów chóralnych nawiązujących do tematyki „Duchowy depozyt  Polskiego Romantyzmu w muzyce chóralnej”, prezentacja i konfrontacja osiągnięć chórów i zespołów, nawiązanie kontaktów między zespołami, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych. Zespół „Ale Cantare” pod dyrekcją Barbary Rabiegi był oceniany w kategorii „chóry głosów równych powyżej lat 19”. Przesłuchania odbyły się w Instytucie Muzyki UMCS w Lublinie, rozłożone były na 2 dni, piątek i sobotę. Składem Jury kierował prof. dr hab. Dariusz Dyczewski (Akademia Sztuki Szczecin, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr) jako przewodniczący, pozostali jurorzy to prof. dr hab. Urszula Bobryk z Instytutu Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Anna Domańska z Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi oraz w roli sekretarza Jury dr Dominik Mielko również z UMCS-u. Formacja z naszej Gminy swój repertuar konkursowy zaprezentowała w piątek wieczorem, wykonując 4 następujące utwory: „Parce Domine” Feliksa Nowowiejskiego, „Ave Maria” Miquel,a Asins,a Arbo, „Młodo pani na cepiecek prosi” w opracowaniu Stanisława Wiechowicza oraz „Laudate Dominum” Julio Dominquez’a. Dzień później dyrygentka „Ale Cantare” w uroczystych okolicznościach odebrała w imieniu zespołu „Srebrny Dyplom” ex_aequo za zdobycie 87,75 punktów, co dało naszym „Cantarkom” II miejsce w swojej kategorii. O jeden punkt mniej, ale też „Srebrny Dyplom” ex_aequo, otrzymał Chór „Cantata” z Opola Lubelskiego. „Brązowego Dyplomu” nie przyznano w tej kategorii, ale „Złoty Dyplom” i I miejsce zajął Chór „La Musica” z Lublina (97,75 pkt.). Natomiast nagrodę główną Grand Prix (5000 zł) oraz nominację do 53. Turnieju Chórów „Legnica Cantat 2023” wyśpiewał sobie Żeński Chór Kameralny „Iuvenes Corda” z Białegostoku.

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość: Małgorzata Sokołowska i Jarosław Kalbarczyk

Skip to content