Bibuła w roli głównej

Bibuła w roli głównej

Pod takim tytułem w dniu 5 sierpnia 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Sitańcu odbyło się spotkanie poświęcone wykonywaniu ozdób z bibuły marszczonej i krepiny. Zorganizował je i przeprowadził Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, przy współpracy z Sołectwem Sitaniec i Kołem Gospodyń Wiejskich w Sitańcu, które przygotowało poczęstunek – niespodziankę. Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki, w czasie których wykonywano laleczki i kwiaty według różnych wzorów. Istniała możliwość uczestniczenia w wybranych fragmentach spotkania lub w jego całości. Ze względu na wcześniejsze pojawienie się uczestników rozpoczęło się ono prawie godzinę wcześniej. Trwało niemal 6 godzin. Łącznie wzięło w nim udział 19 osób, zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Podjęte próby artystyczne przyniosły piękne rezultaty, w postaci okazałych dekoracyjnych kwiatów z bibuły, lubianych szczególnie przez dzieci lalek, małych i okazałych róż. Warsztaty były bardzo czasochłonne, a uczestnicy wykazali się wspaniałymi cechami cierpliwości i zaangażowania. Gratulujemy wszystkim stworzonych prac, dziękujemy za tak liczne przybycie i sympatyczną atmosferę. Mamy nadzieję, że spotkanie rozbudziło w uczestnikach zainteresowanie tym pięknym, ale coraz rzadszym rzemiosłem jakim jest bibułkarstwo.

Magda Misztal
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem
Zdjęcia: Aleksandra Siołek

Skip to content