Zespół Chyżanie koncertował dla Pań w Sitańcu

Zespół Chyżanie koncertował dla Pań w Sitańcu

Zespół „Chyżanie” z Chyżej wystąpił z koncertem podczas „Sołeckiego spotkania pokoleń w Sitańcu”, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2022 r., w miejscowej świetlicy wiejskiej. Najważniejszą częścią uroczystości były obchody jubileuszu 65-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Sitańcu. Dzieje Koła, uzupełnione o wyświetlane fotografie, przedstawiła jego przewodnicząca Pani Elżbieta Hrabowska. „Wspomnienie o Dniu Matki” zaprezentowała Pani Krystyna Sikorska. Szanowne Jubilatki, zawsze serdeczne i pomocne, tym razem, w ten sobotni wieczór przyjmowały gratulacje, życzenia i podziękowania od licznie zgromadzonych uczestników wydarzenia, m.in. od Pana Wójta Gminy Zamość, Pana Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy Zamość, Księdza Proboszcza Parafii Sitaniec, Państwa Sołtysów sołectw: Sitaniec, Sitaniec Kolonia, Sitaniec Wolica, Pań z Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Przedstawicieli Urzędu Gminy Zamość, Starostwa Powiatowego w Zamościu, gminnych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem i Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem oraz wielu organizacji, z którymi Panie od lat współpracują i licznego grona przyjaciół. Gospodynie poczęstowały wszystkich wspaniałym tortem.

Zespół „Chyżanie” wystąpił w składzie: Andrzej Sikora, Janusz Bis, Ireneusz Szewczuk, Edmund Hałasa i Andrzej Pokrywka. Energiczny występ Panów zachęcał do wspólnego śpiewania i klaskania. Zespół bawił, ale i wzruszał. Zabrzmiały takie utwory jak m.in.: „Jedno jest niebo dla wszystkich”, „Lepiej było nie czarować”, „Marzanna”, „W tym małym kwiatku czerwonym”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą”.

Wspaniała uroczystość była okazją do międzypokoleniowych spotkań i przypomnienia wieloletniej działalności Pań zrzeszonych w Kole, potrafiących włączać w społeczną działalność mieszkańców Gminy Zamość i innych miejscowości, stwarzających okazję do promocji kultury i ją tworzących.

Organizatorami wydarzenia byli: Samorząd Gminy Zamość, Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Sitaniec.

Magda Misztal
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem

Skip to content