Baśniowa Przygoda w GOK-u – zaproszenie 2.12.2023

Zapraszamy dzieci na specjalną zabawę kostiumowo-andrzejkową, pt. „Baśniowa Przygoda w GOK-u”. W sobotę, 2 grudnia 2023 r., w godzinach 14:00-17:00, siedziba Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w Wysokiem zamieni się w baśniowy las elfów, krasnoludów i wróżbitów. Wydarzenie ma częściowo charakter proekologiczny, dlatego przewidziano w programie akcenty związane z ochroną i promocją środowiska naturalnego, szczególnie lasu i jego mieszkańców. ZOSTAŁO OSTANICH KILKA MIEJSC WIĘC ZAPISZ SWOJE DZIECKO! 

Program „Baśniowej Przygody w GOK-u” przewiduje m.in. konkurs kostiumów, interaktywną pogadankę o leśnej przyrodzie, spotkania z ciekawymi postaciami, np. krasnoludem i elfami, człowiekiem lasu, który opowie o mieszkańcach lasu i pokaże dźwiękowe wabiki na zwierzęta. Będą też warsztaty plastyczne oraz aktywny pokaz wybranych obrzędów andrzejkowych, np. lanie wosku przez dziurkę od klucza. Wszystko okraszone dobrą zabawą i aktywnym poskramianiem nudy. Całe to przedsięwzięcie skierowane jest głównie do dzieci w wieku przedszkolnym (+opiekun) i wczesnoszkolnym (klasy I-IV), ale zapraszamy każdego. Uwaga! Najlepiej zapisać się wcześniej, bo ilość miejsc jest ograniczona, a organizator znając liczbę uczestników optymalnie dopasuje ofertę programową do realiów oraz przygotuje odpowiednie zasoby słodkich przekąsek i ciepłej herbatki.

Podstawowe zasady regulaminowe wydarzenia „Baśniowa Przygoda w GOK-u” dnia 02.12.2023 r.:

  • Obowiązują ZAPISY – organizator / podmiot odpowiedzialny: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (GOKGZ), Wysokie 154, 22-400 Zamość, tel. 797 384 700, e-mail: gok@gminazamosc.pl, www.gok.gminazamosc.pl, www.facebook.com/zamojski.gok.
  • Prosimy o zgłaszanie dzieci drogą e-mail i telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00, najpóźniej do 30.11.2023 r.
  • Warunkiem uczestnictwa w zabawie są pisemne zgody RODO rodzica / opiekuna prawnego dziecka-uczestnika. Formularze RODO są dostępne w biurze GOKGZ oraz w internecie przy zapowiedziach wydarzenia (pobierz poniżej).
  • Podpisane formularze RODO należy złożyć w siedzibie GOKGZ najpóźniej w dniu wydarzenia.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian programu lub odwołanie wydarzenia przez podanie ogłoszenia na Facebook’u – www_FB: Zamojski „GOK Wysokie”.

GOKGZ: dyr. Jarosław Kalbarczyk

Karta zgłoszeniowa ze zgodami do pobrania:
Zgłoszenie zgody RODO uczestnika Baśniowej Przygody 2gru23

Skip to content