Drugi brąz dla „Sitanian” w Bielsku-Białej

Drugi brąz dla „Sitanian” w Bielsku-Białej

„Sitanianie” powtórzyli sukces z ub. roku, ponownie wyśpiewując sobie III miejsce podczas międzynarodowego wydarzenia chóralnego w Bielsku-Białej. Chór pod dyrekcją Ireny Dużyńskiej i przy akompaniamencie Tadeusza Flora już drugi raz wziął udział w bardzo prestiżowym XVIII Międzynarodowym Festiwalu Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera w stolicy Podbeskidzia. W kategorii „chórów seniora” formacja z Gminy Zamość wyśpiewała III miejsce, zdobywając 65 punktów, co dało „Sitanianom” „Brązowy Dyplom”.

Do udziału w festiwalu zakwalifikowało się kilkanaście chórów, które rywalizowały w 5 kategoriach: chóry dziecięce, chóry akademickie, chóry kameralne, chóry mieszane i chóry seniora. W tej ostatniej kategorii wystąpił Chór „Sitanianie”. Festiwal trwał trzy dni (20-22.10.2023 r.). Rozpoczął się w piątek wieczorem koncertem inauguracyjnym w jednym z kościołów Bielska-Białej. Każdy chór zobowiązany był wykonać w ramach koncertu jeden utwór sakralny. Drugiego dnia festiwalu w bielskim Zespole Państwowych Szkół Muzycznych od rana trwały próby akustyczne i przesłuchania konkursowe. Czas prezentacji nie mógł przekroczyć kwadransa i musiał składać się z utworów śpiewanych a capella (jedynie w kategorii „chórów seniorskich” jury dopuszczało wykonanie 1 utworu z akompaniamentem). Inny wymóg prezentacji konkursowej to wykonanie co najmniej 1 pieśni kompozytora z kraju, z którego pochodził chór). Każde odstępstwo od wymogów regulaminu powodowało obniżenie punktacji. Jury w składzie: Przewodniczący – prof. dr hab. Stanisław Krawczyński, prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon, prof. dr hab. Jan Borowski, prof. dr hab. Włodzimierz Siedlik, dr hab. Ewa Rafałko i Sekretarz – mgr Piotr Żółty, oceniało motorykę utworów (rytm, tempo, dynamikę), intonację (barwa, harmonia), retorykę (artykulacja słowna i muzyczna), ekspresję muzyczną (styl, frazowanie), dobór repertuaru, dramaturgię programu oraz ogólny wyraz artystyczny. Chór „Sitanianie” zaśpiewał w konkursie 3 utwory: „Młodo zaswatana”, „O Ty, który przebywasz” oraz ukraiński utwór ludowy „Reweta”. Z kolei po południu wszystkie chóry, uczestniczące w konkursie, zobowiązane były do wykonania koncertów w różnych punktach miasta i najbliższej okolicy, wskazanych przez organizatora. Nasz zespół wystąpił w kościele pw. św. Jerzego Męczennika w Goczałkowicach z 20-minutowym programem pieśni sakralnych obok 3 innych chórów. Zakończenie festiwalu miało miejsce w niedzielę za sprawą koncertu finałowego, na którym ogłoszono wyniki. Finał festiwalu i koncert laureatów miały miejsce w kościele ewangelicko-augsburskim Zbawiciela w Bielsku-Białej. Tegoroczny poziom artystyczny festiwalu był bardzo wysoki, a różnice między chórami niewielkie, więc III miejsce Chóru „Sitanianie” należy bezwzględnie uznać za sukces większy niż przed rokiem. Nawet sam Dyrektor Festiwalu przekazał kilka słów uznania i pochwalił chór z Gminy Zamość, potwierdzając zauważalny progres w osiągniętym przez formację poziomie artystycznym.
Kategorię „chórów seniorskich” wygrał Chór Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Cieszyńska”, II miejsce zajął miejscowy Chór Męski „Harfa” z Bielska-Białej, na III pozycji jury ulokowało 2 zespoły ex aequo: „Sitanian” i Żywiecki Chór „Akord”. Grand Prix festiwalu, Puchar Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, nominację do udziału w Konkursie Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu oraz nagrodę pieniężną w wysokości aż 6000 zł otrzymał Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”.
Gratulujemy serdecznie Chórowi z Sitańca, który zyskał uznanie znakomitego Jury i śmiało może korzystać z miana jednego z najlepszych chórów amatorskich w Polsce. Niewątpliwie jest to zasługa całego zespołu, ale w szczególności instruktorów prowadzących, tj. Ireny Dużyńskiej i Tadeusza Flora. III miejsce i „Brązowy Dyplom” dla Chóru „Sitanianie” na tak prestiżowym wydarzeniu o randze międzynarodowej to także sukces, splendor i niewymierna wartość promocyjna dla Gminy Zamość, gdzie rozwój kultury od lat jest niezaprzeczalnym faktem.

P.S. W tym roku Chór „Sitanianie” obchodzi jubileusz 15-lecia istnienia. Z tej okazji składamy serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim chórzystom oraz życzymy zespołowi wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, następnych jubileuszy, a przede wszystkim zdrowia.

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość: Małgorzata Sokołowska, red. JK

Chór „Sitanianie” funkcjonuje w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z siedzibą w Wysokiem.

Skip to content