ZALĄŻEK ORKIESTRY W AKCJI

Występ na szkolnym spotkaniu bożonarodzeniowym w ZSPiP Kalinowice 22.12.2022

ZALĄŻEK ORKIESTRY W AKCJI

Bardzo pracowitą końcówkę Starego Roku i początek Nowego Roku 2023 miała sekcja dęta Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość. Zalążek przyszłej orkiestry w postaci kilkunastu najmłodszych adeptów gry na instrumentach dętych miał aż 7 okazji, aby zagrać nie tylko we własnym gronie przed publicznością, ale też razem z doświadczonymi muzykami oraz byłymi członkami dawnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola. Oto „wyliczanka” konkretnych muzycznych dokonań sekcji dętej w okresie od 21.01.2022 r. do 08.01.2023 r.

Sekcja instrumentów dętych, stanowiąca potencjalny zalążek nowej młodzieżowej orkiestry dętej w Gminie Zamość, działa bardzo prężnie, czego dowodem są niżej wymienione występy pod dyrekcją kapelmistrza, Andrzeja Greszty.

  • 12.2022 – jedenaścioro uczniów sekcji dętej wystąpiło na spotkaniu opłatkowym kadry ZSPiP w Kalinowicach, które odbyło się z udziałem m.in. Wójta Gminy Zamość i Proboszcza miejscowej parafii; sekcja zagrała 4 melodie znanych kolęd: „wśród nocnej ciszy”, „Anioł pasterzom mówił”, „lulajże Jezuniu” i „gdy się Chrystus rodził”;
  • 12.2022 – w tym samym składzie i z tym samym repertuarem sekcja wystąpiła przed bracią uczniowską ZSPiP w Kalinowicach na szkolnym spotkaniu bożonarodzeniowym,
  • 12.2022 – kilkoro uczniów sekcji dętej znalazło się w spontanicznym składzie orkiestrowym, który powstał na potrzeby oprawy muzycznej pasterki w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Białowoli,
  • 12.2022 – kilkoro uczniów sekcji dętej włączono w skład spontanicznej orkiestry pod dyrekcją Andrzeja Greszty, która zajęła się oprawą muzyczną Mszy św. w kościele Franciszkanów w Zamościu,
  • 12.2022 – część sekcji dętej w podobnym zestawieniu składu orkiestrowego, „skrzykniętego” przez Andrzeja Gresztę, zagrała w ramach oprawy muzycznej Mszy św. w kościele Redemptorystów w Zamościu,
  • 12.2022 – kapelmistrz Andrzej Greszta zwołał skład orkiestrowy, złożony głównie z byłych członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola i z kilkorga uczniów aktualnej sekcji dętej, aby wspólnie z lokalną społecznością uczcić 80. rocznicę mordu popełnionego przez okupantów hitlerowskich na mieszkańcach wsi w czasie II wojny światowej – występ miała miejsce w kaplicy w Białowoli,
  • 01.2023 – bardzo silna reprezentacja uzdolnionych muzycznie mieszkańców Gminy Zamość, w tym głównie byłych członków dawnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola, ale też i nowej sekcji dętej GOKGZ, znalazła się w składzie orkiestry, zwołanej ponownie przez kapelmistrza Andrzeja Gresztę, aby wystąpić na finale Orszaku Trzech Króli w Zamościu; dodatkową atrakcją były kostiumy, nie tylko anielskie, ale też barwne przebranie kapelmistrza orkiestry na scenie,
  • 01.2023 – kilkoro uczniów sekcji dętej i sporo dawnych członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola znalazło się w spontanicznym składzie orkiestry pod dyrekcją Andrzeja Greszty, która zajęła się oprawą muzyczną Mszy św., radiowej, odprawionej w kościele parafii św. Jana Chrzciciela w Lipsku; Msza była transmitowana na żywo w Katolickim Radiu Zamość.

Każdy, kto chciałby zapisać się do sekcji dętej Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość może się kontaktować z kapelmistrzem i instruktorem pod nr. tel. 515 066 550. Posiadanie własnego instrumentu nie jest wymagane.

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość w Wysokiem: Jarosław Kalbarczyk

Skip to content