Zrób potrawy wielkanocne!

Zrób potrawy wielkanocne!

Stowarzyszenie ,,Wysokie nad Łabuńką” zaprasza na bezpłatne warsztaty kulinarne do Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem (Wysokie 84, 22-400). Wszelkie art. spożywcze i sprzęt zapewnia organizator. Warsztaty są przeznaczone dla grup 15-osobowych, w związku z tym każdy uczestnik powinien zapowiedzieć swój udział telefonicznie, dzwoniąc na kom. nr 504 327 524. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu ”Zasmakuj w świętach – potrawy na wielkanocny stół”, dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze”. Głównym celem warsztatów jest kultywowanie wielkanocnych tradycji kulinarnych oraz aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego Zamojszczyzny.

Stow. „Wysokie nad Łabuńką”: A.K.

 

P.S. Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem funkcjonuje w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość.

Skip to content