Kluby sportowe

Kluby i stowarzyszenia sportowe prowadzące działalność na terenie Gminy Zamość:

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe “GRYF” Gmina Zamość
Mokre 116, 22-400 Zamość, www.gryfgminazamosc.pl
Sekcje: piłka nożna dzieci, młodzieży, seniorów

Uczniowski Klub Sportowy „AZYMUT” Siedliska
Sitaniec, 22-400 Zamość, e-mail: pitt144@wp.pl, www.azymutsiedliska.cba.pl
Sekcje: radioorientacja sportowa, begi na orientację, siatkówka dziewcząt

Uczniowski Klub Sportowy “ZENIT” Żdanów
Żdanów, 22-400 Zamość
Sekcja: piłka ręczna

Uczniowski Klub Sportowy “TERMINATOR” Wysokie
Wysokie 93b, 22-400 Zamość
Sekcje: sumo, zapasy

Ludowy Klub Sportowy “DUET” Wychody-Hubale
Hubale 48, 22-400 Zamość, e-mail: duetwychodyhubale@wp.pl, www.duetwychodyhubale.futbolowo.pl
Sekcja: piłka nożna

Gminny Ludowy Klub Sportowy “ECHO” Zawada
Zawada, 22-400 Zamość
Sekcja: piłka nożna oldboyów

Parafilany Klub Sportowy “METANOJA” Lipsko
Lipsko, 22-400 Zamość, www.metanoja.futbolowo.pl
Sekcja: Piłka nożna

Uczniowski Klub Piłkarski SUCHOWICZTEAM
Wólka Panieńska 23d, 22-400 Zamość
Wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonych przez Starostę zamojskiego pod poz. 46
Sekcja – piłka nożna dziewcząt
Zarząd: Prezes – Marcin Siekierda, Wiceprezes – Piotr Skiba, Wiceprezes – Małgorzata Kazanowska, Sekretarz – Joanna Szala, Skarbnik – Ewa Bzówka

Zamojski Klub Karate Kyokushin
www.kyokushinzamosc.pl

Klub Sportowy „AGROS”
Zamość, www.ksagros.pl

Ludowy Klub Sportowy “ROZPACZ” Kalinowice
Kalinowice, 22-400 Zamość
Sekcja: piłka nożna – amatorzy