Obiekty sportowe

Jednostki samorządu terytorialnego w myśl przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późń. zm) realizują zadania w zakresie kultury fizycznej jako zadania własne, przeznaczając na ten cel część dochodów własnych. Mogą one być wykonywane poprzez własne jednostki organizacyjne (ośrodki sportu i rekreacji, szkoły) lub powierzane do realizacji innym podmiotom (stowarzyszeniom kultury fizycznej). Samorząd Gminy Zamość uznając, że kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe utworzone na terenie gminy najlepiej znają potrzeby środowiska, w którym działają, podjął decyzję o nawiązaniu ścisłej współpracy z tymi organizacjami m.in. w zakresie upowszechniania sportu. Decyzja ta spowodowała dużą aktywność działaczy sportowych w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, co poszerzyło znacznie możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy. W skład obiektów sportowych Gminy Zamość wchodzą:

I. Stadiony i boiska

 1. Zawada – stadion do piłki nożnej GLKS „Echo” Zawada – widownia dla 300 osób zadaszona i ogrodzona, zaplecze dla zawodników z prysznicami.
 2. Płoskie – stadion sportowy z przebieralnią dla zawodników, brak ogrodzenia.
 3. Wysokie – stadion sportowy wraz z zapleczem w postaci szatni i pryszniców przy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wysokiem, nieogrodzony.
 4. Żdanów – stadion sportowy z zapleczem w sali gimnastycznej, 2 boiska do siatkówki na trawie, boisko do koszykówki na trawie, skocznia w dal.
 5. Lipsko – stadion sportowy z zapleczem dla zawodników, boisko do piłki siatkowej plażowej, opiekunem obiektu jest PKS „Metanoja” Lipsko.
  (Regulamin korzystania z obiektu sportowego w Lipsku)
 6. Wychody – boisko sportowe z przebieralnią dla zawodników, ogrodzone.
 7. Pniówek – boisko do piłki nożnej.
 8. Szopinek – boisko do piłki nożnej, dostępna świetlica wiejska ze stołem do gry w tenisa, opiekun LKS „Węgrzyn” Szopinek a także Koło Gospodyń Wiejskich w Szopinku,
 9. Jatutów – małe boisko do mini piłki nożnej.
 10. Wólka Wieprzecka – boisko sportowe.
 11. Mokre –boisko sportowe do piłki nożnej, opiekunem jest GLKS „Okęcie” Mokre.
 12. Wierzchowiny – świetlica wiejska ze stołem do gry w tenisa.

II. Hale sportowe przy obiektach szkół

 1. Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem – sala posiada boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa. Dwupiętrowe zaplecze sanitarno – socjalne sali stanowią łazienki, natryski, szatnie, sala gimnastyki korekcyjnej.
 2. Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu – sala gimnastyczna z zapleczem, boisko do mini piłki nożnej.
 3. Zespół Szkół w Wysokiem – sala z zapleczem, boisko do piłki nożnej, piłki siatkowej, na potrzeby szkoły boisko do piłki ręcznej i koszykówki.
 4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie – hala mieści boiska do gier zespołowych: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej halowej, a dodatkowe oświetlenie umożliwia grę w tenisa stołowego. Hala posiada także zaplecze sanitarno-socjalne w postaci łazienek, natrysków, sali gimnastyki korekcyjnej, szatni i przebieralni.
 5. Zespół Szkół im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Żdanowie – sala z zapleczem, dwie przebieralnie, prysznice. Boisko do piłki ręcznej, koszykowej, możliwość ustawienia dwu boisk do siatkówki, widownia dla 200 osób.

III. Zespół boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w Żdanowie.

(Regulamin korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Żdanowie)

IV. Inne obiekty rekreacyjne, dostępne nieodpłatnie.

 1. Ścieżka Rowerowa Gminy Zamość o długości 40 km – dostępna mapa,
 2. Ułański Szlak Konny o długości 34 km – dostępna mapa,
 3. Trasy piesze po lasach Roztocza wraz z mapami lasów, przydatne do trenowania biegów na orientację.

V. Obiekty i urządzenia rekreacyjno – sportowe dostępne za odpłatnością.

 1. Lotnisko w Mokrem – Aeroklub Ziemi Zamojskiej – szkolenia spadochronowe, szybowcowe, loty turystyczno – widokowe,
 2. Stadnina Koni Małopolskich „Tarka” w Wólce Wieprzeckiej – jazdy konne po Roztoczu, rehabilitacyjne, kuligi,
 3. Stajnia „Rozalia” Gospodarstwo Agroturystyczne w Wólce Wieprzeckiej – jazdy konne po Roztoczu, rehabilitacyjne, kuligi,
 4. Stawy rybackie w Łapiguzie i Lipsku (Topornicy) – wędkarstwo.