Dzień Kobiet w Bortatyczach Kolonii

W dniu 11 marca 2018 roku aktywna społeczność Bortatatycz Kolonii zorganizowała otwarte obchody Święta Kobiet. Przybyłych na uroczystość powitała i spotkanie prowadziła Beata Bartnik przewodnicząca KGW w Bortatyczach Kolonii. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały skecz pt. „O kobietach z przymrużeniem oka”. Życzenia dla pań w imieniu Samorządu Gminy Zamość złożył Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński i wręczył okolicznościowe upominki. Następnie wszyscy zgromadzeni poczęstowali się przygotowanym tortem. Panie z KGW zaprosiły wszystkich gości do wspólnego stołu. Organizatorami spotkania dofinansowanego w ramach zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej” byli: Samorząd Gminy Zamość, Koło Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach Kolonii, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Bortatycze Kolonia, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.

Anna Bartoń

Skip to content