„Chyżanie” w Sitańcu

„Chyżanie” w Sitańcu

Na sołeckich obchodach Dni Babci i Dziadka w sitanieckiej świetlicy wystąpił Zespół „Chyżanie”.
Otwarte spotkanie okolicznościowe mieszkańców odbyło się w niedzielę, 5.02.2023 r. Oprócz koncertu męskiego kwintetu wokalnego z Chyżej, dla babć i dziadków przygotowano również montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu. Organizatorami spotkania byli Samorząd Gminy Zamość, Sołtysi i Rady Sołeckie Sołectw Sitaniec i Sitaniec Kolonia, a także miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich i OSP. Organizatorów jak co roku wsparła sitaniecka podstawówka.

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość w Wysokiem: Aleksandra Siołek, JK

Skip to content