Orkiestra dęta

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola to już historia. Formacja „przegrała starcie” z pandemią Covid-19. Dwuletnia przerwa spowodowała rozpad dziecięco-młodzieżowego składu, zwłaszcza że niektórzy muzycy wyjechali na studia. Szybka reaktywacja okazała się niemożliwa. Od grudnia 2021 r. trwają działania, mające na celu rekrutację i wyuczenie nowych kandydatów do orkiestry. Może potrwać nawet do 3 lat, ale dzięki poświęceniu i determinacji instruktorów, oraz wsparciu gminnego Samorządu i Gminnego Ośrodka Kultury, szanse na powołanie nowej formacji dętej nabierają realnych kształtów. Dawna orkiestra powstała we wrześniu 2001 r., debiutowała 9 miesięcy później w Białowoli podczas gminnych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja i gminnego Dnia Strażaka. W szczytowym momencie zrzeszała ponad 50 młodych, utalentowanych muzycznie, osób z Białowoli i okolicznych miejscowości. Najmłodsi członkowie liczyli po 10 lat. Działalność Orkiestry, wspierana z budżetu Gminy Zamość, była ściśle związana z życiem kulturalnym i społecznym jej mieszkańców. Młodzi muzycy swymi występami wzbogacali obchody świąt narodowych, uroczystości dożynkowe i kulturalne. Ich repertuar opierał się na polskiej muzyce ludowej, patriotycznej i religijnej, ale też rozrywkowej. Pierwszym z inicjatorów utworzenia Orkiestry był Stanisław Grześko, były prezes OSP Białowola. Pierwszym kierownikiem i instruktorem był Andrzej Greszta, potem kapelmistrzem został Józef Tokarz. Dzięki stałym, wielogodzinnym zajęciom muzycznym i wytężonej pracy 3 instruktorów, zespół osiągnął renomę i popularność w regionie. Orkiestra zagrała przed Cudownym Ołtarzem Matki Bożej na Jasnej Górze, a także podczas peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 2004 r. w Zamościu, koncertowała na Placu Świętego Piotra w Rzymie, w Staffolo i Castelleone we Włoszech i na Festiwalu Pieśni Maryjnych w Toruniu. Żywa muzyka instrumentów dętych towarzyszyła prawie wszystkim ważnym uroczystościom w Gminie Zamość: zawodom Sportowo-Pożarniczym OSP i MDP, Dożynkom, Samorządowym Dniom Kobiet, obchodom Dnia Niepodległości, Dnia Strażaka i rocznicom państwowym. Obecnie nad powstaniem nowego składu pod skrzydłami Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość pracują dawni instruktorzy, Andrzej Greszta, Małgorzata Tokarz i Józef Tokarz.

Lista chętnych do nauki gry na wybranym instrumencie dętym jest otwarta. Zajęcia odbywają się popołudniami w szkołach w Białowoli i Kalinowicach. Więcej informacji pod nr tel. 515 066 550 (instruktor / kapelmistrz).