Kartki Bożonarodzeniowe Gminy Zamość

Podsumowanie konkursu plastycznego „Kartki Bożonarodzeniowe Gminy Zamość” odbyło się 16 grudnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość w Wysokiem. Patronat nad przedsięwzięciem objął Wójt Gminy Zamość.
Na konkurs wpłynęło 875 prac, które zostały zgłoszone przez szkoły z terenu gminy Zamość: Szkołę Podstawową w Białowoli, Szkołę Podstawową w Borowinie Sitanieckiej, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Szkołę Podstawową w Lipsku, Szkołę Podstawową w Mokrem, Zespół Szkół w Płoskiem, Szkołę Podstawową w Pniówku, Zespół Szkół w Sitańcu, Szkołę Podstawową w Wólce Wieprzeckiej, Zespół Szkół w Wysokiem, Szkołę Podstawową w Zawadzie, Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie, Zespół Szkół w Żdanowie; Koła Gospodyń Wiejskich w: Bortatyczach Kolonii, Mokrem, Pniówku i Zarzeczu, sołectwo Szopinek oraz przez osoby indywidualne. Konkurs przeprowadzono w sześciu kategoriach wiekowych: kategoria I – dzieci w wieku do 5 lat oraz klasy 0 szkoły podstawowej; kategoria II – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej; kategoria III – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej; kategoria IV – uczniowie gimnazjów i szkół średnich; kategoria V – „open” – osoby dorosłe powyżej 18 roku życia; kategoria VI – rodzinna.
Jury spośród wszystkich prac wybrało pięć najpiękniejszych, które zostały wydrukowane i rozesłane z życzeniami od Samorządu Gminy Zamość. Ich autorami są: Weronika Horodko, 9 lat, Zespół Szkół w Żdanowie; Filip Kata, 3 lata, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach; Oliwia Burcon, klasa I gimnazjum, Zespół Szkół w Wysokiem; Monika Staniaszek, klasa II, Zespół Szkół w Sitańcu; Magdalena Czop, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Zawadzie.
Przyznane zostały także wyróżnienia specjalne, które otrzymali: Patryk Duda, klasa VI, Zespół Szkół w Płoskiem; Barbara Małysz, klasa IV i Michał Milczuk, lat 4,5, Szkoła Podstawowa w Mokrem; Maksymilian Pawelec, klasa II, Zespół Szkół w Wysokiem; Aleksandra Szala, klasa V, Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej; Krzysztof Kiecana, klasa III gimnazjum, Zespół Szkół w Sitańcu; Patryk Sokołowski, klasa II, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach.
Wyróżnienia otrzymali: Szkoła Podstawowa w Białowoli: Martyna Ożga, Paweł Kujda, Nikola Sobczak, Julia Ożga; Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej: Maria Borys, Natalia Budzyńska; Szkoła Podstawowa w Lipsku: Miłosz Łapa, Ewelina Łygas, Agata Łapa, Paweł Detko, Karolina Sokolińska, Dominik, Kawalec; Szkoła Podstawowa w Mokrem: Lena Drozd, Amelia Dobromilska, Kamil Bondyra; Zespół Szkół w Płoskiem: Magda Kowalska, Kacper Gamza, Urszula Greszta, Oliwia Bzówka, Mateusz Olech, Maciej Budzyński, Roksana Kyc, Joanna Duda, Amanda Mojżesz, Daniel Bielak, Marlena Mojżesz, Karolina Klus, Adam Popielec, Wiktoria Rek, Zuzanna Szpunar, Marlena Sołtys, Maja Koza, Martyna Balicka, Natalia Kowalska; Szkoła Podstawowa w Pniówku: Karol Gajewski, Kamil Muszyński, Kacper Kukiełka, Magdalena Małek, Wiktoria Bryk, Piotr Szpindor, Maja Panas, Anna Kozowicz; Zespół Szkół w Sitańcu: Jakub Pieczykolan, Martyna Hybner; Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej: Szymon Artymiak, Łucja Romaszko, Gabriela Pytlik, Weronika Dębska, Joanna Rycyk; Zespół Szkół w Wysokiem: Sylwia Ruszycka, Weronika Puchacz, Wioleta Skrzypa, Tomasz Kwiatkowski, Natalia Misztal, Sandra Skrzypa; Szkoła Podstawowa w Zawadzie: Patryk Socha, Oliwia Socha, Oliwia Magdziak, Martyna Bździuch; Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie: Paulina Wróbel; Zespół Szkół w Żdanowie: Oliwia Zakrzewska, Kornelia Bekier; Koło Gospodyń Wiejskich Bortatycze Kolonia: Roksana Michel; Koło Gospodyń Wiejskich Mokre: Natalia Tor; Koło Gospodyń Wiejskich Pniówek: Wiktoria Sałamacha; Koło Gospodyń Wiejskich Zarzecze: Józefa Zams; sołectwo Szopinek: Krzysztof Fronc, Jan Zirebiec; indywidualnie: Karolina Krukowska, Szopinek; Karol Gajak, Wólka Wieprzecka; kategoria rodzinna: Teresa, Dariusz, Katarzyna, Michał Bondyrowie, Mokre; Elżbieta, Marek, Anna, Aleksandra, Adrianna, Agata Bondyrowie, Mokre; Aleksandra, Michał, Michalina, Antonina Burconowie, Zawada.
Funkcję jurorów pełnili: Agata Piwko oraz Bożenna i Robert Gomułkowie. Wszyscy wyróżnieni oraz laureaci konkursu podczas podsumowania otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, które wręczał Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość. Podczas spotkania można było oglądać wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych. Organizatorem konkursu był Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość.

Aleksandra Siołek
Skip to content