Klub Miłośników Gier i Fantastyki „Gildia Łowców”

Klub powstał w 2019 roku z inicjatywy młodzieży spotykającej się w świetlicy wiejskiej w Lipsku w celu rozwijania wspólnych zainteresowań związanych z grami planszowymi, fabularnymi i bitewnymi oraz szeroko pojętą fantastyką. Obecnie grupę tworzy 11 osób, a funkcję koordynatora pełni Konrad Serafin, animator z Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość. Klub podejmuje działania edukacyjne mające na celu naukę i doskonalenie umiejętności gry w gry planszowe, prowadzi również wewnątrz-klubową bibliotekę literatury fantastycznej. Jednym z założeń Klubu jest także organizacyjne i merytoryczne wsparcie członków Klubu w wyjazdach na krajowe i zagraniczne wydarzenia kulturalne. Pierwszym z takich wyjazdów było uczestnictwo delegacji Klubu w Ogólnopolskim Festiwalu Fantastyki „Falkon” zorganizowanym w Lublinie, w listopadzie 2019 roku.