Dzień Kobiet w Siedliskach

20 lutego 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Siedliskach odbył się Dzień Kobiet. Wszystkich przybyłych powitały: Beata Oleniak sołtys sołectwa Siedliska i Elżbieta Blonka przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Siedliskach. Spotkanie rozpoczęła cześć artystyczna w wykonaniu młodych mieszkańców Siedlisk. Karol Niedźwiecki i Karolina Paluszkiewicz zaśpiewali znane przeboje, akompaniując na gitarze i na keyboardzie. Następnie wiersze wybrane na tą okazję zaprezentowała Józefa Sudak członkini Koła Gospodyń Wiejskich. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja multimedialna pt. „Kulturalna i społeczna aktywność mieszkańców Siedlisk” ukazująca wydarzenia, w których uczestniczą i organizują mieszkańcy sołectwa Siedliska. Na zakończenie wystąpił zespół „Wesołe Gosposie” z Sitańca Kolonii. Były również życzenia dla pań od wszystkich obecnych na spotkaniu panów.
Organizatorami Dnia Kobiet w Siedliskach byli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Siedliska, Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28 +.

Aleksandra Siołek

Skip to content