Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Skokówce

Koło Gospodyń Wiejskich w Skokówce działa od 2006 r. Obecnie zrzesza 20 członkiń. Uroczysty jubileusz działalności organizacja świętowała 23 kwietnia 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Skokówce.
Całą uroczystość prowadziła Alina Maniuk przewodnicząca Koła. To ona przywitała wszystkich gości, którzy zapełnili całą świetlicową salę i przedstawiła historię Koła. Działalność Pań to twórczy udział w licznych imprezach i wydarzeniach kulturalnych w gminie, regionie, miejscowości i aktywne włączanie się w życie społeczne sołectwa, poprzez jego integrację i realizację potrzebnych przedsięwzięć. Na ten dzień Panie zaprosiły do świetlicy dwa wspaniałe zespoły wywodzące się ze Skokówki. Pierwszy koncert wykonał młodzieżowy zespół ANOTHER, prezentujący muzykę rockową i mający za sobą pierwsze muzyczne osiągnięcia na zamojskich scenach. Kolejny występ wykonał, powstały specjalnie na tę okoliczność, zespół seniorów ALJUS, którego nazwa pochodzi od pierwszych liter imion członków zespołu. Panowie przygotowali zachwycający wszystkich program, składający się z wierszy, dowcipów i utworów muzycznych. Można było usłyszeć między innymi wykonywany niegdyś przez Eugeniusza Bodo utwór „Baby” czy piosenki biesiadne jak „Zabrałaś serce moje”. Podziękowania i życzenia Jubilatkom złożyli: Ryszard Gliwiński wójt Gminy Zamość, Józef Siemczyk przewodniczący Rady Gminy Zamość, Andrzej Kiciński radny Rady Gminy Zamość i sołtys Skokówki, Jerzy Bondyra członek Zarządu Powiatu Zamojskiego, Irena Kucharska, wiceprezes i Jolanta Zakrzewska skarbnik Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28 +, a także panie z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Zamość i wielu przyjaciół i sympatyków Koła ze Skokówki.
Uroczystość zwieńczył okolicznościowy tort oraz degustacja potraw przygotowanych przez Koło w ramach projektu „Tradycyjne i nowoczesne smaki ze Skokówki”, realizowanego w ramach zadania z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego pn.: „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”.

Organizatorami wydarzenia byli: Samorząd Gminy Zamość, Koło Gospodyń Wiejskich w Skokówce, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Skokówka, Ochotnicza Straż Pożarna w Skokówce, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+.

Tekst i zdjęcia: Magda Misztal i Aleksandra Siołek

Skip to content