Spotkanie Opłatkowe w Hubalach

Spotkanie Opłatkowe w Hubalach odbyło się 22 stycznia 2017r. Z inicjatywy grupy mieszkańców w świetlicy wiejskiej przygotowano program artystyczny, każdy mógł go obejrzeć, wystarczyło przyjść. Zgromadzonych mieszkańców oraz gości spoza sołectwa powitali sołtys Hubal – Wacław Ćwik oraz przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich – Marzena Adamowicz, zapraszając na jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci, które zostały świetnie przygotowane przez Arletę Psiuk. W kolejnej części spotkania odbył się koncert i wspólne śpiewanie kolęd z zespołem „Ale Cantare” z Płoskiego pod kierunkiem Barbary Rabiegi. Dzielenie się opłatkiem rozpoczęło się od życzeń, które składali w imieniu Samorządu Gminy Zamość – Wójt Ryszard Gliwiński, w imieniu Starostwa Powiatowego w Zamościu – członek Zarządu Jerzy Bondyra oraz w imieniu Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ – Irena Kucharska. Spotkanie zakończyło się słuchaniem kolęd oraz poczęstunkiem, przygotowanym przez KGW. Organizacja spotkania była możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy i dużemu zaangażowaniu w jego przygotowanie, członków Rady sołeckiej i pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Ponadto inicjatywę wsparli: Samorząd Gminy Zamość, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość oraz Stowarzyszenie Kobiet ma rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+.

Skip to content