Dzień Babci i Dziadka w Skaraszowie (fotogaleria)

Organizatorzy:
Samorząd Gminy Zamość, Koło Gospodyń Wiejskich i Koło Chłopa w Skaraszowie, Społeczność Szkoły Podstawowej im. B.Ch. w Wólce Wieprzeckiej, Sołtys i Rada Sołecka Skaraszowa, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.

Dofinansowano w ramach realizacji zadania publicznego pt. “Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”

Skip to content