Od Juniorki do Seniorki – Święto Kobiet w Żdanówku

W pierwszą sobotę marca br., na zaproszenie aktywnej społeczności sołectwa Żdanówek do miejscowej świetlicy przybyło dość liczne grono pań na uroczyste otwarte obchody Święta Kobiet. Przybyłych na uroczystość powitali i spotkanie prowadzili: Beata Stręciwilk – sołtys sołectwa Żdanówek oraz członek Rady Sołeckiej Witold Bondyra. Na początku wszyscy z wielkim zaciekawieniem wysłuchali wierszy i piosenek w wykonaniu najmłodszych mieszkańców sołectwa: Krystiana Piskora, Vanessy Artymiak, Amelii i Rozalii Kłos oraz Nikoli Bondyry. Występy nagrodzono gromkimi brawami.
Z dużym entuzjazmem przyjęto występ grupy wokalnej Show Men z Szopinka pod kierunkiem Mariusza Giery, przeplatany występami kabaretu Anny Serafin z Lipska.
Życzenia dla pań w imieniu Samorządu Gminy Zamość złożył Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, zgromadzeni panowie wspólnie odśpiewali sto lat, wręczyli okolicznościowe upominki, a wszystkich zgromadzonych poczęstowali przygotowanym tortem.
W dalszej części spotkania wystąpiła grupa harcerek z IV Zamojskiej Drużyny Harcerek „Las”: Oliwia Koniec, Anna Franczuk i Anna Pitura, a na zakończenie w skeczu zaprezentowały się: Elżbieta Kulesza, Magda Koniec i Elżbieta Ostasz – członkinie miejscowego KGW.
Organizatorami spotkania dofinansowanego w ramach zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej” byli: Samorząd Gminy Zamość, Koło Gospodyń Wiejskich w Żdanówku, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Żdanówek, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.

KC

Skip to content