Podsumowanie Wielkiego Konkursu Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2018

Podsumowanie Wielkiego Konkursu „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2018” odbyło się 15 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Zamość.

Na konkurs wpłynęły 602 prace, zgłoszone przez osoby indywidualne, rodziny, organizacje i placówki oświatowe z terenu Gminy Zamość: Szkołę Podstawową w Białowoli, Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Szkołę Podstawową w Lipsku, Szkołę Podstawową w Mokrem, Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem, Szkołę Podstawową w Pniówku, Niepubliczne Przedszkole „Urwis” w Sitańcu, Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu, Szkołę Podstawową im. Edwarda Kasprzysiaka w Wysokiem, Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zawadzie, Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zawadzie, Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem i Koło Gospodyń Wiejskich z Pniówka.

Konkurs został zorganizowany po raz 14-ty. Po raz pierwszy ogłoszony został w 2005 roku. Jak w latach ubiegłych przeprowadzono go w sześciu kategoriach wiekowych: kategoria I – dzieci w wieku do 5 lat oraz klasy 0 szkoły podstawowej; kategoria II – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej; kategoria III – uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej; kategoria IV – uczniowie klas gimnazjalnych i szkół średnich; kategoria V – „open” – osoby dorosłe powyżej 18 roku życia; kategoria VI – rodzinna.
Spośród wszystkich zgłoszonych prac, pięć zostało wybranych przez jury konkursowe jako Kartki Wielkanocne Gminy Zamość. Zostały one wydrukowane i rozesłane z życzeniami od Samorządu Gminy Zamość. Ich autorami są: Anna Dudzicz ze SP w Płoskiem, Emilia Flejszer ze SP w Lipsku, Piotr Mateja ze SP w Białowoli, Monika Pawelec z Sitańca Wolicy i Oliwia Socha ze SP w Zawadzie.
Wyróżnieniami specjalnymi doceniono prace wykonane przez: Oliwię Kendrę ze SP w Zawadzie, Weronikę Kudyk ze SP w Pniówku i Maję Malicką z ZSPIP w Kalinowicach.

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

Szkoła Podstawowa w Białowoli: Julia Greszta, Barbara Gęśla, Paweł Kujda, Gabriela Lenczewska, Vanessa Sokołowska, Aleksandra Bajak, Agata Boć, Agnieszka Rokosz, Oliwier Kuźma, Łucja Lenczewska, Weronika Kuźma

Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej: Malwina Wiater, Damian Czerniakowski;
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach: Maja Batyra, Emilia Machlarz, Julia Libera, Wiktoria Bentkowska, Laura Piwowarska, Izabela Kołtun, Natalia Michońska, Alicja Strzelecka, Kacper Sagan, Alicja Naworol, Lena Strzelecka, Karol Dżygało, Bartosz Kostrubiec, Jakub Szust, Ksawery Kurczyński, Michał Starmach, Laura Vitiello;
Szkoła Podstawowa w Lipsku: Martyna Sierkowska, Michał Gajak, Marek Radliński;
Szkoła Podstawowa w Mokrem: Patrycja Dziduch, Amelia Sierak, Anna Bondyra, Adrianna Bondyra, Aleksandra Bondyra, Nikodem Kmieć, Oliwier Malinowski, Natalia Tymura, Tymon Bazan, Emilia Zaremba

Szkoła Podstawowa w Pniówku: Alicja Krępińska, Szymon Kudyk, Weronika Muca, Jarosław Kudyk, Kacper Łapa, Jakub Zawadzki, Magdalena Kudyk, Bartosz Muca, Daniel Nadłonek, Martyna Kierepka, Kinga Łapa, Hubert Kordas, Kamil Muszyński, Marcel Pokryszka

Szkoła Podstawowa w Płoskiem: Kacper Stąsiek, Mateusz Cioś, Kacper Gamza, Paulina Sołtys, Patryk Duda, Marlena Sołtys, Jan Opoka

Niepubliczne Przedszkole „Urwis” w Sitańcu: Natalia Pliwka, Olaf Kolaja;
Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej: Arkadiusz Kukiełka, Klaudia Lalik, Weronika Dębska, Filip Oćwieja, Dawid Artymiak

Szkoła Podstawowa w Wysokiem: Zuzanna Kliza, Maksymilian Pawelec, Aleksandra Głąb, Oliwia Ziarkiewicz, Julia Burcon, Ada Szynkarczuk, Kacper Iwanicki, Filip Pawelec, Zuzanna Niemczuk, Anna Mamełka, Miłosz Burcon

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem: Maria Jakubczak;
Szkoła Podstawowa w Zawadzie: Julia Dołba, Kinga Kasiedczak, Dawid Puźniak, Patryk Socha, Malwina Kasprzak;

Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie: Karolina Pawłuszkiewicz

Szkoła Podstawowa w Żdanowie: Nicola Zelent, Mateusz Szewczuk, Sasza Czuchra, Julia Bober, Zuzanna Grzyb, Filip Dziędziurko, Aleksandra Szpinda

oraz autorzy prac zgłoszonych w kategorii rodzinnej: Julia Kiryczuk i Karolina Chruślak z Wólki Panieńskiej oraz Agnieszka Majdan i Zuzanna Majdan z Kalinowic.

Łącznie nagrodzono i wyróżniono 106 prac.

Funkcję jurorów pełnili wieloletni nauczyciele: Robert Gomułka, Bożena Radlińska, Joanna Suchocka i Ewa Wróbel. Wszyscy wyróżnieni oraz laureaci konkursu podczas podsumowania otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, które wręczał w imieniu Wójta Gminy Zamość Konrad Dziuba Członek Zarządu Powiatu Zamojskiego oraz jurorzy. Podczas spotkania można było oglądać wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych. Będzie ona dostępna do 16 kwietnia 2018 roku. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.

GOK

Skip to content