Pożegnanie wakacji w Skaraszowie

Nawet deszcz, który zaczął padać na kilka chwil przed rozpoczęciem imprezy nie przeszkodził mieszkańcom sołectw: Skaraszów, Wólka Wieprzecka i Wierzchowin w uczestnictwie w „Pożegnaniu wakacji w Skaraszowie”. Inicjatorami międzysąsiedzkiego spotkania dzieci, młodzieży i dorosłych było Koło Chłopa ze Skaraszowa przy wsparciu organizacyjnym Klubu Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej ze Skaraszowa, Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, społeczności Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej, Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość oraz finansowym Samorządu Gminy Zamość i licznych sponsorów. Z dużym zaciekawieniem wszyscy wysłuchali pogadanki dwojga policjantów o zasadach bezpieczeństwa w drodze do szkoły, o zasadach zachowania na wypadek spotkania z agresywnego psa, o konsekwencjach zażywania dopalaczy a także o pracy policji. Pobyt w niedzielne popołudnie w świetlicy umilała muzyka oraz konkursy, w których zaangażowane były dzieci jak i ich rodzice oczywiście z nagrodami dla wszystkich uczestniczących. Dla nikogo nie zabrakło napojów i poczęstunku. Atrakcją spotkania był przyjazd strażaków z PSP w Zamościu i demonstracja wozu strażackiego. Spotkanie w ramach zadania „Samorządowe Inicjatywy Mieszkańców Gminy Zamość” odbyło się 26 sierpnia br. w świetlicy wiejskiej sołectwa Skaraszów.

KC

Skip to content