Panie świętowały w Zawadzie

13 marca br. w świetlicy wiejskiej w Zawadzie odbyło się spotkanie pań z sołectwa z okazji „Dnia Kobiet”. Spotkanie otworzyli: Anna Skorupka – Radna Rady Gminy oraz Sylwester Dobromilski – Sołtys Sołectwa Zawada oraz Radny Rady Gminy Zamość. Uczestnicy obejrzeli występ artystyczny uczniów Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zawadzie oraz wysłuchali specjalnego koncertu zespołu „Czerwone Korale” związanego z tematyką obchodzonego święta kobiet.

Spotkanie upłynęło w miłej sympatycznej atmosferze przy serdecznych rozmowach i pysznych wypiekach przygotowanych w ramach projektu „Słodkie smaki na Dzień Kobiet”. Projekt ten został zrealizowany w ramach zadania z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego pn.: „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej.”

Organizatorami spotkania byli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Zawada, Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadzie, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie, Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zawadzie, Zespół „Czerwone Korale”, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem oraz Stowarzyszenie Kobiet na rzecz rozwoju i promocji środowisk lokalnych 28+.

Tekst i zdjęcia: Emil Cabaj

Skip to content