Święto Kobiet w Płoskiem

W dniu 13 marca 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Płoskiem odbyło się sołeckie spotkanie „Dzień Kobiet”. Uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Płoskiem przedstawili montaż słowno-muzyczny „Wiadomości 8 marca”, odbyły się koncerty artystyczne utalentowanej młodzieży oraz występ grupy kabaretowej Ochotniczej Straży Pożarnej z Płoskiego o nazwie „Niepoprawni”. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu zespołu „Ale Cantare” z Płoskiego. Ukoronowaniem Dnia Kobiet w Płoskiem był koncert zespołu „LOVE STARS” z Płoskiego oraz zespołu „DEKADA”.

Zwieńczeniem spotkania był okolicznościowy tort oraz rozmowy przy ciastach przygotowanych w ramach projektu „Ciasteczkowe smaki na Dzień Kobiet”. Projekt ten został zrealizowany w ramach zadania z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego pn.: „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej.”

Organizatorami spotkania byli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Płoskie, Koło Gospodyń Wiejskich w Płoskiem, Ochotnicza Straż Pożarna w Płoskiem, Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem oraz Stowarzyszenie Kobiet na rzecz rozwoju i promocji środowisk lokalnych 28+.

Tekst i zdjęcia: Emil Cabaj

Skip to content