60-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Sitańcu

Jubileusz 60-lecia działalności obchodzi w tym roku Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu. Uroczyste spotkanie z tej okazji odbyło się 7 maja 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Sitańcu. Wszystkich przybyłych powitała Elżbieta Hrabowska przewodnicząca Koła. Wśród nich szczególnie powitane zostały panie, które pełniły funkcje przewodniczących KGW Sitaniec: Teodozja Pardus i Emilia Nizioł. Najważniejsze formy działalności organizacji zostały przedstawione podczas prezentacji multimedialnej, którą przedstawiła Krystyna Sikorska. Pani Krystyna prowadzi również kronikę Koła, która wraz z tymi z dawniejszych lat została udostępniona wszystkim zainteresowanym. Znalazły się w niej także pamiątkowe wpisy złożone przez przybyłych gości.
Część artystyczna spotkania była bogata i różnorodna. Wystąpił Kabaret Koła Gospodyń w Lipsku, gościnnie panie z zaprzyjaźnionego Koła Gospodyń Wiejskich z Wakijowa (gmina Tyszowce) oraz zespół Trio Rodzinne Badachowie i Camerata Belfer, który wykonał piosenki związane z Roztoczem i Zamojszczyzną.
Na ten szczególny dzień niespodziankę przygotowały same jubilatki. Wystąpiły z piosenkami i utworami w formie rymowanej – w ten sposób przedstawiając historię swojej długoletniej działalności.
Kolejnym punktem spotkania były życzenia dla pań. Składali je Ryszard Gliwiński wójt gminy Zamość wraz z radnymi Rady Gminy Zamość i sołtysami, Zarząd Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Konrad Dziuba i Jerzy Bondyra członkowie Zarządu Powiatu Zamojskiego oraz liczni przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń i osoby indywidualne. Życzenia muzyczne przygotował specjalnie na tą okazję kabaret Taka Potrzeba z Łapiguza. Zwieńczeniem był okazjonalny tort i „sto lat” dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Sitańcu.
Spotkanie było okazją do podsumowania długoletniej działalności, wspomnień, rozmów i planów na przyszłość.

Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Sitańcu
Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu zostało założone w 1957 roku. Założycielką i pierwszą przewodniczącą Koła była Michalina Bernard. Od roku 1962 przewodniczącą była Teodozja Pardus a od 1971 r. funkcję tą pełniła Emilia Nizioł. Od 2009 r. do chwili obecnej przewodniczącą Koła jest Elżbieta Hrabowska.
Koło prowadziło i prowadzi różnorodną działalność. W pierwszych latach organizowało kursy racjonalnego żywienia, cukiernicze, masarskie, pokazy i warsztaty kulinarne. Panie brały udział w takich konkursach jak: „Więcej mleka wysokiej jakości” czy „Więcej owoców, warzyw i kwiatów”. Prowadziły działalność kulturalno-oświatową – organizowały wycieczki, akademie, brały udział w różnorodnych uroczystościach. Korzystały z magla, wypożyczalni sprzętu gospodarstwa domowego, szatkownika. Koło Gospodyń Wiejskich brało udział w organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci – dziecińca. Organizowało pomoc dla dzieci znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz dla osób starszych i samotnych. W początkowych latach istnienia Koło liczyło 104 członkinie.
W dniu 19 grudnia 1974 r. na spotkaniu KGW powiatu zamojskiego dokonano podsumowania konkursu „Więcej mleka wysokiej jakości”. Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu zajęło I miejsce.
21 lutego 1977 r. KGW Sitaniec obchodziło 20-lecie swojej działalności. Panie przygotowały i przedstawiły część artystyczną. Po raz kolejny wystąpiły w dniu 28 lutego 1977 r. w Tyszowcach w wojewódzkim przeglądzie zespołów. Do występu zgłosiły się chętne członkinie. Zakupiono granatowy kaszmir w kwiatki i uszyto jednakowe spódnice dla 15 pań. Program przygotowała Irena Maksymiuk nauczycielka szkoły w Sitańcu, członkini KGW. Od tej pory panie postanowiły organizować próby i uczyć się piosenek ludowych. Tak powstał zespół śpiewaczy „Sitanianki”, którego założycielką była właśnie Irena Maksymiuk. Od 1997 roku zespołem kierowała Krystyna Sikorska. W 2008 roku część osób z zespołu „Sitanianki” weszło w skład nowo powstałego chóru „Sitanianie”, którego kierownikiem artystycznym jest Irena Dużyńska.
Zespół „Sitanianki” występował podczas różnorodnych wydarzeń w gminie Zamość i regionie, brał udział w przeglądach i festiwalach muzycznych, m.in.: Zamojskie Dni Folkloru w Zwierzyńcu, Dożynki gminne, powiatowe, parafialne, wojewódzkie, Jarmark Hetmański, Festiwal Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym, eliminacje do Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Sitańcu charakteryzuje się aktywnością i różnorodnością. Panie biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych w gminie Zamość i regionie. Reprezentują gminę podczas spotkań i wydarzeń ponadgminnych, angażują się w liczne akcje i działania. Chętnie doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach, m.in. wykonywania rękodzieła czy kulinarnych. Włączają się w organizację lokalnych wydarzeń, współpracują z organizacjami i instytucjami w Sitańcu i okolicznych sołectwach.

Aleksandra Siołek

Skip to content