III miejsce mieszkańca Gminy Zamość na Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej w Werbkowicach

Maciej Wojtasiuk, mieszkaniec Borowiny Sitanieckiej, zajął III miejsce podczas VII Międzypowiatowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej w Werbkowicach, w kategorii soliści i duety.
Wydarzenie odbywało się w dniach 27 i 28 maja 2017 r. w Amfiteatrze przy GOK Werbkowice. W Festiwalu mogły wziąć udział zespoły, duety i soliści – pierwszego dnia występowały dzieci i młodzież, natomiast drugiego dnia – dorośli.
Honorowy patronat nad Festiwalem objął J.E. Ksiądz Biskup Marian Rojek ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Każdy z uczestników wykonywał dwie pieśni religijne, w tym jedną maryjną. Występy festiwalowe w dniu 28 maja 2017 r. oceniała komisja konkursowa, w składzie: ksiądz Adam Siedlecki proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Werbkowicach – przewodniczący oraz członkowie: Izabela Żukiewicz – główny instruktor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i Wojciech Krempla – pracownik Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Alojzowie. Przy ocenie brano pod uwagę dobór repertuaru, poziom artystyczny wykonywanych utworów i ogólną prezentację uczestników.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki a laureatom trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii przyznano nagrody finansowe.
Organizatorami Międzypowiatowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej byli: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, Parafia pw. św. Michała Archanioła w Werbkowicach, Wójt Gminy Werbkowice, Rada Gminy Werbkowice.

Tekst: Aleksandra Siołek (GOK)
Zdjęcie: GOK Werbkowice

Skip to content