10 lat Koła Gospodyń z Wierzchowin

W niedzielę, 22 kwietnia 2017 r., świetlica w Wierzchowinach była miejscem obchodów jubileuszu 10-lecia miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Były wspomnienia, życzenia i wiele wzruszeń.
Gości witali wspólnie Bożena Kawala – przewodnicząca Koła wraz ze wszystkimi członkiniami oraz Jerzy Kondrakiewicz – sołtys Wierzchowin. Panie podczas prezentacji multimedialnej opowiedziały o swojej działalności, codziennej pracy i zaangażowaniu mieszkańców, a następnie wystąpiły w montażu słowno-muzycznym. Niespodzianką był występ grupy teatralnej działającej przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach, a przygotowanej przez księdza wikariusza Krystiana Kotulskiego. Był jubileuszowy tort, moc kwiatów i prezentów. Wszystkiego, co najlepsze, Jubilatkom życzyli: w imieniu Samorządu Gminy Zamość – wójt Ryszard Gliwiński i Józef Siemczyk – przewodniczący Rady Gminy Zamość, Konrad Dziuba i Jerzy Bondyra – członkowie Zarządu Powiatu Zamojskiego, sołtys Jerzy Kondrakiewicz wraz z Radą Sołecką, Jadwiga Gorzała – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, Agata Piwko – prezes Zarządu Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ wraz z zarządem oraz przybyli goście, wśród których byli ksiądz Józef Zwolak – proboszcz parafii w Kosobudach, delegacje zaprzyjaźnionych KGW, sołtysi sąsiedzkich sołectw, liczni przyjaciele i sympatycy. Na uroczystościach gościnnie zaśpiewały zespoły „Ale Cantare” z Płoskiego i „Roztoczanki” z sąsiedniej Wólki Wieprzeckiej.
W przygotowania uroczystości włączyło się wiele organizacji i instytucji: Samorząd Gminy Zamość, oczywiście Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzchowinach, Sołtys i Rada Sołecka Wierzchowin, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość i Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+.
GOK: Magda Misztal

Z 10-letnich dziejów KGW w Wierzchowinach
(Bożena Kawala)
Nasze Koło zostało założone 4 marca 2007 roku. Od początku pełniłam w nim funkcję przewodniczącej, zastępcą została Jadwiga Szykuła, sekretarzem Beata Szymanek, a skarbnikiem Małgorzata Kimak – ówczesna pani sołtys, i to ona zaprosiła mieszkanki Wierzchowin na spotkania. Wspierał nas ówczesny Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, którego przedstawicielem była Magda Misztal.
Do Koła Gospodyń Wiejskich należało wtedy 12 pań: Lucyna Waga, Renata Szczygieł, Małgorzata Dziędziurko, Anna Karpińska, Monika Gruszka, Teresa Kondrakiewicz, Dorota Wnuk, Teresa Drózd, Monika Lepa, Elżbieta Kimak, Jolanta Syc i Teodozja Machałek.
Pierwsze zadanie, z jakim się zmierzyłyśmy, to były „stroiki, palmy i pisanki wielkanocne” – i zdobyłyśmy III miejsce w gminnym konkursie. Na początku wygląd naszej świetlicy nie był za ciekawy i pierwszym zadaniem (w miarę naszych możliwości) było sprzątanie i pomalowanie kuchni. Pomagały nam również nasze rodziny. Remont kuchni odbył się w 2008 roku – położono płytki na podłogę. W marcu zrobiono łazienkę, doprowadzono wodę do kuchni i łazienki. 9 marca 2010 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze z naszej działalności. Na tym spotkaniu cztery panie zrezygnowały z członkostwa w Kole. Nowym sekretarzem została Monika Gruszka.
W czerwcu 2010 roku odbyła się w świetlicy dwudniowa prelekcja w ramach projektu „Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i krajoznawczych terenów Gminy Zamość”, połączona z piknikiem rodzinnym.
W 2012 roku Wierzchowiny były gospodarzami Dożynek Gminnych. Było to dla wszystkich mieszkańców wielkie wyzwanie. Pogoda była wymarzona, goście dopisali, jednym słowem dożynki były udane. W 2013 roku rozpoczęła się rozbudowa naszej świetlicy. Obiekt zupełnie zmienił wygląd. Mamy nową kuchnię i toaletę. Sala została powiększona, zrobiono nową podłogę, wymieniono dach.
W 2015 roku na zebraniu sprawozdawczym ponownie zostałam wybrana przewodniczącą, zastępcą została Elżbieta Kimak, skarbnikiem Małgorzata Dziędziurko, a sekretarzem Dorota Wrzesińska.
Nasze KGW mimo małej ilości osób działa prężnie, podejmuje wszelkie wyzwania związane z aktywnym życiem Gminy, promując przy tym swoją okolicę. Staramy się organizować różne imprezy, integrując społeczeństwo. Na początku roku odbywa się spotkanie opłatkowo-mikołajkowe – do najmłodszych przychodzi Mikołaj. Organizowane są Dnie Kobiet, festyny rodzinne, zabawy andrzejkowe, bale sylwestrowe, warsztaty rękodzieła i spotkania feryjne dla dzieci. Świetlica w Wierzchowinach była przyjaznym miejscem dla wielu imprez turystycznych, takich jak rajdy piesze i rowerowe organizowane przez Gminę Zamość, PTTK Odział w Zamościu, czy Klub HDK 1520 przy LHS w Zamościu.
Przez 10 lat działalności Koło starało się aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym Gminy i regionu. Brałyśmy udział w powiatowych, gminnych i diecezjalnych świętach plonów, licznych konkursach plastycznych, festynach, akcjach charytatywnych, projektach i wyjazdach edukacyjno-szkoleniowych. Promowałyśmy Gminę Zamość na Jarmarku Hetmańskim i Kiermaszu Wielkanocnym w Zamościu. Staramy się pielęgnować dziedzictwo kulturowe i współpracować z Gminą, dziękując za dotychczasową przychylność, liczymy też, że w dalszym ciągu wszystko będzie się dobrze układać.

fot. GOK: Magda Misztal

Skip to content