Jasełka i opłatek w Zawadzie

Spotkanie opłatkowe mieszkańców Zawady odbyło się 21 stycznia 2018 r. w miejscowej świetlicy. Wszystkich obecnych i zaproszonych gości powitało dwoje zawadzkich radnych Rady Gminy Zamość – Anna Skorupka i Sylwester Dobromilski – sołtys sołectwa. Na początku z widowiskiem jasełkowym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadzie. Były wspólnie śpiewane kolędy, utwory prezentowane przez solistów, gra na gitarach oraz część artystyczna. Dzieci zostały przygotowane przez nauczycieli Renatę Stempel, Małgorzatę Wandzak i Cezarego Gomułkę, natomiast scenografię wykonał Tomasz Moch. Dodatkowym elementem dekoracji była szopka bożonarodzeniowa, autorem której jest Zbigniew Daniłowicz z Zawady.
Następnie z koncertem kolęd wystąpił zespół „Czerwone Korale” pod kierunkiem Katarzyny Wasilewskiej. Po wspólnym odśpiewaniu „Wśród nocnej ciszy”, dzielono się opłatkiem, były także życzenia noworoczne oraz z okazji Dnia Babci i Dziadka, składane przez Ryszarda Gliwińskiego – wójta Gminy Zamość, Radnych oraz Ewę Szykułę – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadzie.
Organizatorami spotkania byli Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Zawady, Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadzie, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Zawadzie, Niepubliczne Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Zawadzie, OSP Zawada, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ i Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.

GOK: Aleksandra Siołek

Skip to content