Jatutów z zaśpiewem i przytupem

Otwarcie nowego gminnego obiektu, tzw. „Pokoleniówki” w Jatutowie, stało się okazją do zorganizowania sołeckiego wydarzenia plenerowego. Z inicjatywy aktywnej grupy mieszkańców Jatutowa 28 lipca 2018 r. na tamtejszym boisku odbyło się „Ludowe spotkanie z zaśpiewem i przytupem”. Gospodarze spotkania, Grażyna Zyza, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, wspólnie z Jerzym Szastem, sołtysem Jatutowa, powitali przybyłych i razem z Agatą Piwko – prezes Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ zaprosili do uroczystego otwarcia „Pokoleniówki”. Generalny remont starego, zdewastowanego budynku przy boisku jest efektem realizacji projektu, pt. „Pokoleniówka – Centrum Inicjatyw Lokalnych”, autorstwa Stowarzyszenia Kobiet 28+. Prace remontowe obiektu objęły m.in. wykonanie pokrycia dachowego, ocieplenia ścian budynku, nadtynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian, położenie terakoty, instalacji elektrycznej i sanitarnej. Realizacja grantu była elementem projektu pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego LGD poprzez remont i modernizację obiektów infrastruktury społecznej”, prowadzonego przez LGD „Nasze Roztocze”.
Po uroczystym przecięciu wstęgi wszyscy chętni mogli skosztować świątecznego tortu i zobaczyć odnowione wnętrza, które już się sprawdziły podczas przeprowadzonych tu przed otwarciem spotkań, skierowanych do mieszkańców obszaru LGD – były to: „Wiosna w ogrodzie – warsztaty w ramach projektowania ogrodów”, „Kobiece metamorfozy – konsultacje dotyczące makijażu”, „Foamiran – róża – warsztaty rękodzieła”, „Kalejdoskop plastyczny – twórcze warsztaty psychologiczno-plastyczne”.
A w ramach plenerowej zabawy na płycie boiska wystąpili „Hetmańscy Sarmaci” pod kierunkiem znanego zamojskiego artysty estradowego, Lolka Marczuka. Zaprosili uczestników popołudniowego spotkania do wspólnego śpiewania, okraszonego historycznymi opowieściami, anegdotami i quizami. Na tę okazję KGW Jatutów przygotowało specjalne ludowe śpiewniki biesiadne do wspólnego śpiewania. Wspaniałe występy artystów w szlacheckich strojach wzbudziły zachwyt i wzruszenie publiczności.
Szczególne podziękowania i życzenia od Wójta Gminy Zamość i Koła Gospodyń Wiejskich w Jatutowie otrzymał Jerzy Szast – najstarszy stażem sołtys w Gminie Zamość. Uroczysty tekst pochwalny wygłosił „sarmata” w osobie Lolka Marczuka, a spisaną postać tego penegiryku wręczył Konrad Dziuba w imieniu Zarządu Powiatu Zamojskiego.
Wieczór zakończyła zabawa z DJ-em Felixem.
Wydarzenie przygotowało KGW, Sołtys i Rada Sołecka Jatutowa przy wsparciu Samorządu Gminy Zamość, Stowarzyszenia Kobiet 28+ i GOK-u.

GOK: MM, JK
Zdjęcia: Magda Misztal

Skip to content