Sołeckie Spotkanie Opłatkowe w Hubalach

Spotkanie opłatkowe mieszkańców sołectwa Hubale odbyło się w dniu 14 stycznia 2018 r. w miejscowej świetlicy. Przybyłych mieszkańców i gości powitał sołtys Wacław Ćwik w towarzystwie Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Marzeny Adamowicz.
Dzielenie się opłatkiem rozpoczęło się od modlitwy poprowadzonej przez wikariusza Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu ks. Konrada Zalewskiego. W imieniu Samorządu Gminy Zamość życzenia złożył Wójt Gminy Ryszard Gliwiński.
Spotkanie uświetnił koncert zespołu „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej, któremu akompaniował Daniel Narolski. W przerwie koncertu i wspólnego śpiewania kolęd do degustacji potraw regionalnych zapraszało miejscowe Koło Gospodyń.
Organizatorami spotkania byli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Hubale, Koło Gospodyń Wiejskich w Hubalach, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.

EO

Skip to content