Sołeckie Spotkanie Opłatkowe w Wólce Wieprzeckiej

Poświąteczne spotkanie mieszkańców sołectwa Wólka Wieprzecka odbyło się w dniu 6 stycznia br. w miejscowej świetlicy wiejskiej. Przybyłych mieszkańców oraz zaproszonych gości powitał sołtys Piotr Koczułap w towarzystwie przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Urszuli Kyc i Bożeny Koczułap, która odczytała życzenia noworoczne pisane wierszem.
Dzielenie się opłatkiem rozpoczęło się od odczytania Ewangelii, modlitwy i wspólnie zaśpiewanej kolędy, zaintonowanej przez wikariusza parafii Kosobudy księdza Krystiana Kotulskiego. W imieniu Samorządu Gminy Zamość życzenia złożył Wójt Gminy Ryszard Gliwiński.
Po życzeniach uczestnicy spotkania z wielkim zaciekawieniem wysłuchali i obejrzeli jasełka w wykonaniu grupy teatralnej pod kierownictwem księdza Krystiana. Na zakończenie spotkania z koncertem kolęd wystąpił zespół „Roztoczanki”, któremu akompaniował Daniel Narolski.
W przerwie koncertu i wspólnego śpiewania kolęd do degustacji potraw regionalnych zapraszało miejscowe Koło Gospodyń. Organizatorami kolędowania byli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń z Wólki Wieprzeckiej przy współpracy Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28 + oraz Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość.

KC

Skip to content