Dzień Kobiet w Białobrzegach

W dniu 9 marca 2019 r. w świetlicy w Białobrzegach miało miejsce spotkanie poświęcone sołeckim obchodom Dnia Kobiet. Nieliczna, ale silna reprezentacja męskiej części sołectwa wprawiła panie w doskonały humor m.in. za sprawą kilku skeczy kabaretowych, a także kwiatów i tortu, którego krojeniem zajął się Wójt.

Spotkanie otworzył sołtys Dariusz Tłuczkiewicz wraz z członkami Rady Sołeckiej, Piotrem Bobą i Janem Szumiłą. Powitali przybyłe mieszkanki Białobrzeg, sąsiadki z Bortatycz i Bortatycz Kolonii oraz zaproszonych gości. Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć nieżyjących już członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Białobrzegach – śp. Krystyny Kiki, Kazimiery Rak i Justyny Flis. Obecnym na uroczystości paniom życzenia złożyli wspomniani wyżej panowie oraz wójt Ryszard Gliwiński. Dla każdej z uczestniczek spotkania przygotowano kwiaty, a dla wszystkich okolicznościowy tort. Wieczór wypełniły prezentacje utworów literackich w wykonaniu Ewy Sagan i Marianny Petryk, a w rolę „opowiadacza” żartobliwych historii wcielił się, dbający o miłą i radosną atmosferę, sołtys Dariusz. Następnie panie z miejscowego KGW zaprosiły wszystkich do degustacji wcześniej przygotowanych potraw, wspaniale wyeksponowanych na sałatkowym stole oraz ciast własnego wypieku. Niedzielny wieczór stał okazją do miłego spotkania, integracji, rozmów o oczekiwaniach i pomysłach, które mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w życiu społecznym. W organizacji tego wydarzenia swój udział mieli nie tylko Sołtys z Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich w Białobrzegach, ale też Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+; wsparcia udzielili również Samorząd Gminy Zamość i Gminny Ośrodek Kultury.

GOK: MM

Skip to content