Dzień Kobiet w Zawadzie

Przy całkowicie zapełnionej sali świetlicy w Zawadzie odbyła się 19 marca 2017 r. uroczystość pod nazwą Szkolno-Sołecki Dzień Kobiet. Spotkanie otworzył duet, reprezentujący gospodarzy wydarzenia: Ewa Szykuła – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadzie oraz Sylwester Dobromilski – sołtys sołectwa Zawada i zarazem radny Rady Gminy Zamość. Uczestnicy na początku obejrzeli bogaty występ artystyczny uczniów obu zawadzkich szkół: Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum – były piosenki, wiersze, skecze i pokazowe tańce. Publiczność wysłuchała również koncertu zespołu wokalnego „Czerwone Korale”, który na co dzień „rezyduje” w świetlicy wiejskiej w Zawadzie. Zespół bisował aż dwa razy więc koncert i repertuar niewątpliwie bardzo przypadły do gustu publiczności. Był też czas na życzenia od licznej męskiej reprezentacji mieszkańców, gości i samorządowców. Panowie odśpiewali „sto lat” przy fontannie iskier odpalonych na torcie. Wszystkie występy odbywały się na tle oryginalnej dekoracji z hasłem „Przez Twe Oczy Zielone Oszalałem”… . Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze przy serdecznych rozmowach, wielopokoleniowych relacjach towarzyskich i …pysznych wypiekach, serwowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadzie. Tak atrakcyjna forma otwartego spotkania sołeckiego z okazji Dnia Kobiet stała się faktem dzięki zaangażowaniu grupy aktywnych mieszkańców Zawady, w tym KGW i OSP, Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz obu zawadzkich placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej i Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego. Wydarzenie wsparł także Samorząd Gminy Zamość, Gminny Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+. Kto nie widział, nie był i nie poczuł atmosfery tego spotkania, ten ma powody żałować.

GOK: Emil Cabaj i JK

Skip to content