Międzysołecki Dzień Dziecka w Bortatyczach

W tym roku dzieci z Bortatycz, Bortatycz-Kolonii, Białobrzeg i okolicznych sołectw świętowały swój Dzień Dziecka dnia 2 czerwca 2018 r. na placu przy świetlicy wiejskiej
w Bortatyczach. Przegląd talentów dzieci i młodzieży, pokazy strażackie OSP Bortatycze, konkursy sprawnościowe, animacje ekipy z GOK-u, dmuchane zamki, trening i pokaz karate grupy Lubelskiego Klubu Karate Kyokushin (sekcja w Wielączy) z instruktorką Anną Zgnilec, były jednymi z wielu atrakcji przygotowanych wspólnie przez grupę aktywnych mieszkańców sołectw: Bortatycze, Bortatycze-Kolonia i Białobrzegi, przy wsparciu Samorządu Gminy Zamość, Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ i Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość. Nad sprawną realizacją całego wydarzenia czuwały sołtyski: Aneta Karwat i Elżbieta Siemko, sołtys Dariusz Tłuczkiewicz oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich, a także miejscowi druhowie strażacy OSP. Strażacka młodzieżówka zaprezentowała swoje umiejętności podczas ćwiczenia bojowego z użyciem sprzętu strażackiego oraz pokazu musztry strażackiej. Przeciwpożarowym elementem spotkania był widowiskowy „strzał” z działka wozu strażackiego. Na zakończenie wystąpił Lisu ZTW z koncertem rap. Panie z trzech Rad Sołeckich i Kół Gospodyń Wiejskich serwowały wszystkim napoje i szykowały grillowaną kiełbaskę. Nie obyło się również bez upominków dla wszystkich przybyłych dzieci. Organizatorzy zadbali o to, aby najmłodsi, oprócz wspaniałej zabawy mogli cieszyć się również kolorowymi zabawkami. Pomimo upalnej pogody, uśmiechy nie schodziły z twarzy dzieci, a wspólne świętowanie Dnia Dziecka z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.

GOK: EO

Skip to content