Jatutów świętuje Dzień Kobiet

Jatutów świętuje Dzień Kobiet

7 marca 2020 roku, w świetlicy wiejskiej odbyły się uroczyste obchody Święta Kobiet dla pań z Jatutowa. Organizatorami wydarzenia byli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka z Jatutowa, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, przy wsparciu organizacyjnym miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość. Uroczystości rozpoczęły się od powitania i złożenia życzeń dla Pań przez sołtysa Michała Adamczuka oraz Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego. Następnie obecni na sali panowie odśpiewali „sto lat”, wręczyli kwiaty i częstowali wszystkich zgromadzonych okolicznościowym tortem. W części artystycznej w programach: „Sarmackie nutki dla Kobiet” i „Miłosne hity piosenki włoskiej” zaprezentował się zamojski zespół Leonarda Marczuka „Hetmańscy Sarmaci”, a na zakończenie swoje hity zaśpiewała grupa „ShowMen” z Szopinka z akompaniamentem Cezarego Gomułki. Spotkanie zorganizowane było w ramach zadania „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”.

GOK KC

Skip to content