Pieśni Maryjne w Lipsku – 7.05.2023

Pieśni Maryjne w Lipsku – 7.05.2023

V Przegląd Gminno-Parafialny TOTUS TUUS Pieśni Maryjnej i Religijnej odbędzie w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku /Gmina Zamość/ w godzinach 12:00-17:00. Po 2-letniej przerwie, spowodowanej stanem epidemii Covid-19, ponownie w Lipsku będzie można zobaczyć i posłuchać licznych wykonawców gminnych w repertuarze pieśni religijnych, w tym maryjnych. Tym razem będzie to przegląd, obejmujący zasięgiem Gminę Zamość i Parafię Lipsko.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Jego Ekscelencja Biskup Marian Rojek – Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Wójt Ryszard Gliwiński. Przegląd skierowany jest do wykonawców-amatorów z terenu Gminy Zamość i Parafii Lipsko – mogą to być zarówno zespoły, jak i soliści, schole parafialne oraz grupy szkolne, a także formacje i wokaliści niezależni. Liczba podmiotów wokalnych jest ograniczona do 10 (decyduje kolejność chronologiczna zgłoszeń), a każdy wykonawca może zaprezentować 2-3 pieśni, w tym 1 maryjną, przy czym czas występu ograniczono do 12 minut. Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 kwietnia 2023 r., chyba że lista zgłoszeń zapełni się wcześniej.  Nie ma podziału na młodszych i starszych, ani też na zespoły, duety czy solistów. Wszyscy wystąpią w jednej zbiorczej kategorii artystów amatorów. Przewidziano jedną nagrodę finansową, 350 zł za zajęcie I miejsca, a także nagrody i upominki rzeczowe. Wszelkie zapytania można kierować drogą email na adres gok@gminazamosc.pl. Aktualne informacje można uzyskać też telefonicznie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość – tel. 797 384 700. Regulamin i komplet dokumentów zgłoszeniowych można pobrać ze strony www.gok.gminazamosc.pl lub www.gminazamosc.pl. przy artykułach zapowiadających przegląd. Organizatorami wydarzenia są Zamojski „GOK Wysokie” i Parafia Lipsko.

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem: Jarosław Kalbarczyk

1_Regulamin V Przeglądu Maryjnego Lipsko 2023

2_Karta Zgłoszenia V Przegląd Maryjny Lipsko

3_RODO Klauzla inform_dla wykonawców V_Maryjny Lipsko 2023

4_Zgody_MARYJNY Lipsko_2023 dorośli

5_Zgody_MARYJNY Lipsko_2023 nieletni

Skip to content