Podziel się historią

Decyzją Zarządu Powiatu Zamojskiego w marcu br. Stowarzyszenie ,,Wysokie nad Łabuńką” otrzymało dotację w wysokości 2700 zł na realizację zadania pt. ,,Zachować pamięć” – Zamojszczyzna okresu okupacji hitlerowskiej w pamiątkach rodzinnych. W ramach projektu zorganizowana zostanie w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem wystawa pamiątek rodzinnych z okresu II wojny światowej opisująca historię Zamojszczyzny z tego okresu.
W miesiącach lipiec i sierpień 2017 r. Stowarzyszenie będzie gromadzić pamiątki, aby we wrześniu oficjalnie otworzyć wystawę.

W związku z powyższym Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką” zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Zamość i całego powiatu zamojskiego o udostępnienie pamiątek rodzinnych z okresu okupacji hitlerowskiej na Zamojszczyźnie, bądź informację o osobach posiadających takie pamiątki i związaną z nimi historię.

Interesują nas dokumenty, listy, odznaczenia, ulotki, obwieszczenia, plakaty, gazety, rysunki, zdjęcia, przedmioty codziennego użytku związane z okresem okupacji hitlerowskiej i losami rodzinnymi, itp.

Ofiarowane pamiątki trafią na wystawę, gdzie zostaną odnotowane ich wojenne losy.
Osoby zainteresowane przekazaniem lub użyczeniem pamiątek związanych z II wojną światową na Zamojszczyźnie są proszone o kontakt telefoniczny pod numer tel. 504327524 bądź mailowo na adres agnieszka.kwoka@o2.pl

Skip to content