Srebro „Ale Cantare” w Łowiczu

Żeński zespół wokalny „Ale Cantare” z Płoskiego zadziwił wszystkich kunsztem śpiewu chóralnego i wysokim poziomem wykonania utworów podczas ogólnopolskiego festiwalu chórów w Łowiczu. Najwyższe oceny jurorów poskutkowały zdobyciem „srebrnego dyplomu”.

W dniu 27 października 2018 r. gminny zespół „Ale Cantare” pod dyrygenturą Barbary Rabiegi, wziął udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego w Łowiczu. Udział w części konkursowej wzięło 12 formacji. Każda musiała zaprezentować „a capella” przygotowany materiał złożony z 3-4 utworów o łącznym czasie występu do 15 minut. Przesłuchania konkursowe odbywały się w sali Barokowej Muzeum w Łowiczu. Uczestników oceniali jurorzy, którzy przyjechali z różnych części Polski. O profesjonalizmie jury niech świadczy jego skład: przewodnicząca – prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Anna Domańska z Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dr hab. Michał Sławecki z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Wyniki ogłoszono podczas gali po wieczornej Mszy św. w bazylice katedralnej. Pieśni w czasie Eucharystii wykonywały chóry biorące udział w festiwalu. Zgodnie z werdyktem jury żeński zespół wokalny „Ale Cantare” z Płoskiego uzyskał najwyższą punktację w kategorii chórów jednorodnych, zdobywając tym samym srebrny dyplom. Na zakończenie wszystkie zespoły wykonały wspólnie „Gaude Mater Polonia”, a dyrygował nimi jeden ze znakomitych jurorów festiwalu, Michał Sławecki.
Poza częścią konkursową festiwal w Łowiczu miał na celu popularyzację twórczości Mikołaja Zieleńskiego, wybitnego kompozytora przełomu XVI i XVII w. Był on organistą oraz dyrygentem kapeli rezydującego w Łowiczu prymasa Wojciecha Baranowskiego. Przypuszczalnie dzięki wsparciu Prymasa Mikołaj Zieleński w 1611 r. wydał w Wenecji dwa zbiory utworów kościelnych „Offertoria totius anni” oraz „Communiones totius anni”, co trwale zapisało się w historii sakralnej muzyki europejskiej.

GOK: KS

Skip to content