Biesiada u Seniorów

5 października 2019 roku w godzinach popołudniowych, w świetlicy wiejskiej sołectwa Skaraszów, odbyło się spotkanie seniorek i seniorów zrzeszonych w Gminnym Klubie Seniora „Kalinka”w Skaraszowie. Przybyłych powitała prezes stowarzyszenia Alfreda Teterycz. W trakcie spotkania głos zabrał również Wójt Gminy Zamość, który podziękował seniorom za ich zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz lokalnej społeczności. W części artystycznej zaprezentowały się trzy zespoły: zespół wokalny Klubu Seniora ze Skaraszowa i zespół „ Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej, którym akompaniował Daniel Narolski, zespół taneczny „Wesoła Ferajna” z Husynnego (gmina Hrubieszów) oraz w okolicznościowym skeczu „O Seniorze” wystąpiły członkinie Klubu Kazimiera Oszmaniec i Teresa Bil. W dalszej części imprezy odbywały się konkursy z nagrodami na najśmieszniejszy dowcip i na najwytrwalszych tancerzy. Organizatorem wydarzenia był Gminny Klub Seniora „Kalinka” przy wsparciu miejscowego „Koła Chłopa” i Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ oraz Samorządu Gminy Zamość, Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, a także Biblioteki Publicznej Gminy Zamość.

GOK KC

Skip to content