Trzy dni i 3 mini-festyny w Gminie dla dzieci

Siedliska, Wólka Wieprzecka i Skokówka – grupy aktywnych mieszkańców w każdej z tych miejscowości Gminy Zamość, postanowiły zaproponować najmłodszym ciekawą formę świętowania Dnia Dziecka. Przy wsparciu gminnego Samorządu każda z tych imprez mogła zaoferować dzieciom i rodzinom szeroką paletę atrakcji.

Kolejno w dniach 31.05.2019 r. w Siedliskach, 02.06.2019 r. w Wólce Wieprzeckiej i 08.06.2019 r. w Skokówce odbyły się mini-festyny z okazji Dnia Dziecka. Wesoła zabawa, dużo humoru i konkursy sportowe z udziałem rodziców nikomu nie dały szansy na nudę. Konkurencje sprawnościowe, jak „kelner nosiwoda”, „wyścigi z jajkiem”, czy „sprint z kulami” zaangażowały do rywalizacji całe rodzinne pokolenia. Były też konkursy wiedzy o sołectwie i Gminie, magiczne eksperymenty dla małych miłośników nauki, zabawy z kolorową chustą animacyjną, a w niektórych przypadkach też obecność strażaków i sprzętu OSP, a także strażackie pokazy ratownictwa i „tęczowe” kurtyny wodne. Dodatkowymi atrakcjami były oczywiście „dmuchańce”. Każdy z tych mini-festynów był inny. Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej zabrała dzieci na „Spacer po Europie”, prezentując historię państw, inne obyczaje i kulturę. W Siedliskach wieczorową zapłonęło ogromne ognisko i zaroiło się od patyków z kiełbaskami. Do tego słodki poczęstunek, przygotowany w każdej z tych wsi przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Siedliskach, Skokówce i Wólce Wieprzeckiej, uprzyjemniły dzieciom i rodzinom czas spędzony na festynie. Tu i ówdzie pojawił się kosz z cukierkami od Pana Wójta.
Słowa podziękowania należą się rodzinom i dzieciom za tak liczne przybycie i wspólną zabawę, pracownikom GOK-u Gminy Zamość za współorganizację, przygotowanie i poprowadzenie animacji, Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich i innym aktywnym mieszkańcom poszczególnych sołectw, druhom ochotnikom z gminnych jednostek OSP, nauczycielom i podopiecznym ze Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej za przygotowanie akademii, społecznikom i osobom zaangażowanym w pracę przy organizacji festynów, w tym również Sołtysom i aktywnym członkom Rad Sołeckich. Dziękujemy za fajną zabawę w imieniu najmłodszych.

GOK na podstawie relacji mieszkańców

Skip to content