Zawadzkie Spotkania z Kulturą na 50-lecie KGW

50-lecie powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadzie było okazją do zorganizowania wydarzenia pod nazwą „Zawadzkie Spotkania z Kulturą”, które odbyło się w sobotę, 19 października 2019 r. w tamtejszej świetlicy.

Wszystich przybyłych powitał duet prowadzących: sołtys Sylwester Dobromilski – radny Rady Gminy Zamość i Teresa Duda – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadzie. Na program i całokształt wydarzenia, współorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość, miała decydujący wpływ grupa mieszkańców Zawady skupiona wokół miejscowej świetlicy, działając jednocześnie w ramach zespołu „Czerwone Korale” i miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, które w tym roku obchodzi swój „złoty” jubileusz, czyli 50 lat istnienia. Zawadzkie Spotkania z Kulturą były swoistym podsumowaniem życia kulturalnego miejscowości, w którym szczególne miejsce zajmuje właśnie KGW. Wydarzenie było też okazją do uhonorowania obecnych i byłych członkiń Koła, dlatego ze specjalnymi dedykacjami dla nich gościnnie wystąpiły dwie formacje artystyczne, a w roli współgospodarza zaśpiewał również zespół „Czerwone Korale”, którego skład w większości stanowią właśnie Panie z zawadzkiego KGW. Jako pierwsza zaprezentowała się w pokazie tanecznym grupa „Sabat” związana z gminnym Stowarzyszeniem Kobiet 28+; w skład formacji wchodzą członkinie 7 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zamość. Przed zawadzką publicznością czternaście kolorowo ubranych „czarownic” w groteskowych maskach i charakterystycznych kapeluszach odtańczyło kilka układów choreograficznych, wykorzystując m.in. …miotły. Występ wprowadził widownię w bardzo dobry humor, zwłaszcza że na koniec „Sabat” uroczyście wręczył Jubilatkom z KGW Zawada wyjątkowy prezent w postaci żywej kury nioski imieniem Kokoszanel. Następnie wiersz własnego autorstwa, nawiązujący do „złotego” jubileuszu 50-lecia Koła, odczytała jego członkini, Anna Zgnilec (wiersz prezentujemy obok niniejszego artykułu). Kolejnym wykonawcą był wspomniany zespół „Czerwone Korale”, prowadzony przez instruktorkę Katarzynę Kowanek. Grupa istnieje już 6 lat, prezentując się podczas różnych wydarzeń w gminie i regionie, bierze też udział w wielu przeglądach i konkursach. Następnie, w związku z przypadającym 50-leciem działalności KGW Zawada, przewodnicząca Koła, Teresa Duda, przedstawiła jego historię, której tłem była prezentacja na ekranie najciekawszych zdjęć z kroniki KGW i archiwum GOK-u. Potem głos zabrał wójt Ryszard Gliwiński, kończąc mowę życzeniami, do których przyłączyli się inni samorządowcy, radni, członkowie Rady Sołeckiej, przedstawicielki innych KGW oraz liczni goście. Był również jubileuszowy tort i wspólne „sto lat”, za co „Jubilatki” odwdzięczyły się niespodzianką, śpiewając razem z „Czerwonymi Koralami” wcześniej przygotowany utwór z własnym tekstem o działalności zawadzkiego Koła. Na koniec części artystycznej wystąpił gość specjalny – kwartet wokalny „Malina Folk”, który przyjechał do Zawady z Gminy Garbów za Lublinem, reprezentując KGW Przybysławice. Wizyta i występ grupy były po części rezultatem znajomości nawiązanej wcześniej w mediach społecznościowych pomiędzy członkiniami KGW Zawada i KGW Przybysławice. Ponadto, „Malina Folk” gościł już wcześniej w Zawadzie podczas sierpniowego Festiwalu Piosenki Biesiadnej. I tym razem nie obyło się bez bisu. Mimo, że skończyła się niemal 3-godzinna część artystyczna, to jednak mało komu chciało się opuszczać świetlicę w Zawadzie. Rozmowy, wspomnienia i spotkania przy poczęstunkach od „Jubilatek” trwały do późna.
Wydarzenie zorganizowano w ramach upowszechniania idei samorządowej w Gminie Zamość. Organizatorami byli: Samorząd Gminy Zamość, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Zawady, przy nieocenionym wsparciu grupy aktywnych mieszkańców, w tym członkiń zawadzkich KGW, OSP i „Czerwonych Korali”.
GOK: AS i JK

Postscriptum:
Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadzie powstało w 1969 roku. W początkowym okresie działalności członkinie założyły wypożyczalnię naczyń, organizowały „dziecińce”, kursy gotowania, pieczenia, masarskie, układania kwiatów, dekoracji tortów i warsztaty rękodzielnicze. Pierwszą przewodniczącą Koła była Maria Warchoł, a w sumie w przeciągu 50 lat tę funkję pełniło 9 pań. Od 2008 roku do chwili obecnej przeowdniczącą jest Teresa Duda. Do KGW Zawada należą aktualnie 32 panie, ale w różnych okresach ta liczba się zmieniała, osiągając nawet 55 członkiń. Panie chętnie uczestniczą w różnorodnych wydarzeniach w Gminie Zamość i regionie. Biorą czynny udział w dożynkach gminnych, powiatowych, diecezjalnych czy parafialnych. Współpracują z mieszkańcami, lokalnymi organizacjami i instytucjami, m.in. Sołtysem i Radą Sołecką, miejscową jednostką OSP, Szkołą Podstawową w Zawadzie, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Samorządem Gminy Zamość. Włączają się w organizację lokalnych wydarzeń, takich jak spotkania opłatkowe, Dzień Kobiet, spotkania z okazji rocznic świąt narodowych. Chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych. Panie z KGW poszerzają swoje umiejętności biorąc udział w warsztatach m.in. rękodzieła czy kulinarnych. Jednym z wielu wspólnych lokalnych przedsięwzięć z udziałem członkiń KGW były dwie edycje Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Zawadzie, na organizację którego przeznaczono część środków z funduszu sołeckiego. Koło w Zawadzie pielęgnuje tradycyję, przekazując ją młodszemu pokoleniu, chroniąc dawne zwyczaje od zapomnienia. Ponadto, zawadzkie Gospodynie włączają się aktywnie w różnorodne przedsięwzięcia organizowane przez Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+. Działalność Koła jest systematycznie dokumentowana w kronice.

Wiersz na „złoty” jubileusz KGW Zawada
Autor: Anna Zgnilec – KGW Zawada

Słowa płyną jak woda, przemijają ciągle lata,
Nasze Koło wciąż się kręci – nam największa to zapłata.
Już 50 lat minęło, rzeczywiście, nie w teorii
Więc pozwólcie, że otworzę kilka kart z naszej historii.
Czasy to nie były łatwe, ale My, choć słabsza płeć,
Nie będziemy już bezczynne i coś swego chcemy mieć.
Gospodynią każda z nas i choć pracy jest wokoło
Powołałyśmy do życia gospodarskie nasze koło.
To kobiety się skrzyknęły: „Hej kobiety bądźmy razem!”
Niech Koło Gospodyń Wiejskich będzie dla nas drogowskazem!
Marysia była pierwszą naszą iskrą i rządziła babską ręką,
Po niej były Maria, Stasia, dwie Halinki, Władzia i Tereska;
Każda z nas ma wielką wiedzę jak upichcić dobre danie,
Były kursy pod tytułem „Pieczenie i gotowanie”.
Kiedy w polu moc roboty, dzieci nie zostały same,
Nasze panie tak, jak ciocie, zastąpiły dzieciom mamę,
Bo przedszkole, chociaż wiejskie, jednak wielkie w swej prostocie,
Dzieci miały ciepły obiad, a czasami też łakocie.
Gdy zabrakło czasem naczyń na komunię czy wesele
Nasze koło też pomogło, bo mieliśmy naczyń wiele.
Czas wciąż płynie, kraj się zmienia, zmienia się społeczność wiejska,
Naszą matką i szefową jest teraz Tereska.
A Wójt Ryszard wraz z sołtysem, co Sylwester ma na imię,
Za wszystkimi stoją murem, by nic nie zabrakło w Gminie.
A Agatka – pani prezes, wszystkim służy radą, wiedzą,
Każdy bardzo ją szanuje, złego słowa nie powiedzą.
Długo jeszcze by wymieniać, tych co z nami współdziałali,
Tych co nasze wiejskie Koło przez pół wieku rozsławiali.
Zawsze byłyśmy obecne na konkursach, na dożynkach,
I nie mogło nas zabraknąć na festynach i pielgrzymkach.
Są warsztaty kulinarne, są spotkania opłatkowe,
A pierogi, co lepimy, są naprawdę bardzo zdrowe.
Naszym śpiewem okrasimy każdą uroczystość w Gminie,
Bo nasz zespół umie śpiewać i ze śpiewu swego słynie.
To „Czerwone są Korale”, jak czerwone są maliny,
I czujemy się wciąż młode, jak się w śpiewie zanurzymy.
Jeszcze raz dziękuję pięknie wszystkim tym, co byli z nami,
Którzy swoją ciężką pracą nam przez lata pomagali.
Razem, wspólnie, dla nas Wszystkich podejmijmy to wyzwanie,
Bo gdy minie lat 50, znowu czeka nas spotkanie.

Zawada, Gmina Zamość, 19.10.2019

W grudniu 2018 roku Koło zostało zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Skip to content