Diecezjalno-gminne dożynki w Krasnobrodzie

Diecezjalno-gminne dożynki w Krasnobrodzie

W dożynkach diecezjalno-gminnych 19.09.2021r. w Krasnobrodzie udział wzięło 31 delegacji reprezentowanych przez parafie, sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, strażaków, zespoły ludowe. Gminę Zamość reprezentowały sołectwa: Bortatycze, Mokre, Lipsko, Lipsko Polesie, Żdanówek.

Mszę św. odprawił J.E. ks. bp Marian Rojek wraz z kustoszem Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie ks. prałatem Eugeniuszem Derdziukiem i Duszpasterzem Rolników ks. Józefem Bednarskim, dziękując wszystkim przybyłym delegacjom. Starostami dożynek byli: Anna Skop i Jakub Kuliński. Homilia wygłoszona przez biskupa, to podziękowanie za ciężką pracę rolników, za zebrane plony. Celebrant przyjął od delegacji dary: chleb, plony z: pól, ogrodów, lasów. W czasie Mszy św. ksiądz Biskup dokonał poświęcenia wieńców dożynkowych znajdujących się w krużgankach sanktuarium ze względu na deszczową pogodę, którą uniemożliwiła przejście w korowodzie z wieńcami.

W uroczystościach wzięli udział: poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Starosta Zamojski Stanisław Grześko, przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych, kierownictwo instytucji związanych z rolnictwem, sponsorzy.

Jak co roku odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w dwóch kategoriach: wieniec tradycyjny i wieniec współczesny. Komisja konkursowa oceniła wieńce i przyznała nagrody. W wieńcu tradycyjnym II miejsce zajęło Lipsko Polesie – Parafia św. Jana Chrzciciela w Lipsku, zaś III miejsce Mokre – Parafia Katedralna w Zamościu. Statuetki wręczył ks. bp. Marian Rojek. Laureaci otrzymali również vouchery: na mąkę od Zamojskich Zakładów Zbożowych, na kwalifikowany materiał siewny ufundowane przez Małopolską Hodowlę Roślin Oddział Centrala Nasienna w Zamościu i dyplomy.

Wieniec z Lipska Polesia po raz kolejny zdobył zaszczytne miejsce w konkursie wieńców tradycyjnych. Pasmo zwycięstw rozpoczęło się od zdobycia I miejsca w konkursie wieńców na dożynkach powiatowych (22.08.2021) w Sitnie, przez co Sołectwo zyskało prawo startu w wojewódzkim konkursie na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” w kategorii wieńców tradycyjnych. Cały Powiat Zamojski reprezentowały tylko dwa zespoły wieńcowe: z Lipska Polesia w Gminie Zamość oraz z Radecznicy. Werdykt ogłoszono w Lubyczy Królewskiej, gdzie odbyły się tegoroczne lubelskie Dożynki Wojewódzkie (12.09.2021). Sołectwo Lipsko Polesie otrzymało wyróżnienie i nagrodę finansową w wysokości 500 zł w kategorii wieńców tradycyjnych.

Ze względu na niekorzystną aurę pogodową, została odwołana część artystyczna, w której miały wystąpić zespoły ludowe. Z Gminy Zamość miały się zaprezentować: „Echo Lipska” z Lipska, „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej i „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec.

GOK: EM

Skip to content