Znowu grają

Znowu grają

Trwa reaktywacja gminnej orkiestry dętej prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Zajęcia odbywają się w gościnnych szkołach: w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach i w Szkole Podstawowej w Białowoli. Są już pierwsze efekty. Młodzi muzycy, pod batutą Pana Andrzeja Greszty, już dwa razy zagrali w kościele filialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Białowoli. Pierwszy raz w dniu 29 maja br. podczas uroczystości wprowadzenia relikwii bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, drugi raz w dniu 28 sierpnia br. zapewniając oprawę muzyczną Mszy Świętej odpustowej. Wśród wykonanych pieśni znalazły się m.in.: „Z dawna Polski Tyś Królową”, „Jak szczęśliwa Polska cała”, „Boże, coś Polskę”.

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem

Skip to content